• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Vapaaehtoista harrastuksia ei voi sijoittaa koulupäivän keskelle

04.04.2022 - 08.38 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ:n mielestä oppivelvollisuuteen ja perusopetukseen kuulumatonta harrastustoimintaa ei voi sijoittaa koulupäivän keskelle. Tällaista mahdollisuutta on kaavailtu valmisteilla olevassa nuorisolaissa.

Nuorisolailla ei voida säätää oikeutta sijoittaa oppivelvollisuuteen ja perusopetukseen kuulumatonta harrastustoimintaa oppivelvollisten koulupäivän keskelle, sanoo OAJ. Perusopetuslaki lähtee siitä, että koulupäivä on yhtenäinen kokonaisuus.

Oppilaat ovat koulussa suorittamassa oppivelvollisuuttaan, kun taas harrastustoiminta on oppilaille vapaaehtoista. Oppivelvollisuuteen kuuluvan osan koulupäivästä on oltava yhtenäinen jatkumo.

Vapaaehtoista harrastustoimintaa, johon on oikeus olla osallistumatta, ei pidä sijoittaa keskelle koulupäivää aiheuttamaan koulupäivän pidentymistä siihen osallistumattomille.

OAJ otti opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa kantaa erityisesti harrastamisen Suomen mallia koskeviin nuorisolain pykäliin. Ne käsittelevät koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa harrastustoimintaa, joka vaikuttaa 1–9.luokkalaisten perusopetuksen oppilaiden koulupäiviin.

Jaa