• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yliopistojen koulutusvastuiden lisääminen edellyttää lisäresursseja

29.11.2022 - 13.50 Lausunto
Kuvituskuva

Yliopistojen koulutusvastuuesitykset ovat olleet lausuntokierroksella. Otamme lausunnossa kantaa yleisesti koulutusvastuiden säätelyyn ja resursseihin sekä kasvatustieteelliseen koulutukseen liittyvään koulutustarpeeseen ja niihin liittyviin esityksiin.

Koulutusvastuita tulee arvioida useasta näkökulmasta. On arvioitava, ovatko ehdotetut uudet vastuut resursoitu riittävästi, jotta koulutus pystytään järjestämään laadukkaasti. Lisäksi on tarkasteltava, onko koulutuksen pohjana oleva tutkimuspohja riittävän vahva ja laadukas. Näkemyksemme mukaan koulutusvastuiden laajentaminen edellyttäisi myös uusia panostuksia eli perusrahoituksen vahvistamista. Pidämme tärkeänä, että koulutusvastuualoitteissa hyödynnetään ennakointitietoja, jotta osaamistarpeeseen pystytään vastaamaan yhteiskunnallisesti.

Kannatamme, että Tampereen yliopistolle myönnetään erityispedagogiikan koulutusvastuu sekä erityisopettajakoulutuksen koulutusvastuu erityispedagogisten opintojen ja erityisopettajakoulutuksen järjestämiseksi osana kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan yhteistä tutkinto-ohjelmaa.

Erityisopettajista on pula Pirkanmaan lisäksi kaikkialla Suomessa niin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa kuin toisella asteella. Yleisesti erityisopettajien aloituspaikkamäärät yliopistoissa ovat tarpeeseen nähden liian pieniä.

Lataa ja lue koko lausunto

Jaa