• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteiden uudistaminen

25.04.2023 - 12.41 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ kiittää Opetushallitusta koskien kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteiden luonnosta.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteiden uudistamisen tavoitteena on ollut ottaa käyttöön kaikille perustutkinnoille yhteinen arviointikriteeristö, ajantasaistaa perusteissa käytettyä termistöä sekä selkeyttää ammattitaitovaatimuksia. Lisäksi ammatillisten valinnaisten tutkinnon osat muutettiin 15 osaamispisteen laajuisiksi, joka vaikutti siihen, että joidenkin pakollisten tutkinnon osien osaamispistemäärä muuttui.

Uutena valinnaisena tutkinnon osana perusteisiin luotiin Koulunuorisotyössä toimiminen -tutkinnon osa. Lisäksi tutkintorakenteeseen lisättiin mahdollisuus ottaa tutkinnon osa uudistetusta kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta, sekä valinnainen tutkinnon osa toisen osaamisalan pakollisista tutkinnon osista. 

OAJ toteaa, että muutokset, lisäykset ja termistön ajantasaistaminen ovat tarpeen nopeasti muuttuvan työelämän tarpeiden näkökulmasta. Uudistukset helpottavat valinnaisuuden toteuttamista yksilöllisiä koulutuspolkuja muodostettaessa. Edelleen on huomioitava, että varsinkin ammattitaitovaatimusten kohdalla tekstin on oltava myös opiskelijan osalta helposti ymmärrettävää. Myös päällekkäisyyttä sisällöissä pakollisten tutkinnon osien yhteydessä on syytä välttää. Yhtenäinen arviointikriteeristö sekä väliarvosanojen (2 ja 4) aukikirjoittaminen helpottaa sekä opettajaa, opiskelijaa että työelämän arvioijia.

Uusi valinnainen tutkinnon osa ‘Koulunuorisotyössä toimiminen’ on tervetullut uudistus. Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa on kuitenkin tarpeen edellyttää ymmärrystä kouluympäristössä toimijoiden monialaisuudesta sekä opetushenkilöstön ja muun henkilöstön tehtävistä ja rooleista. 

Lataa ja lue koko lausunto

Jaa