• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kehittämissuosituksia varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämiseen

10.11.2023 - 09.30 Lausunto
Kuvituskuva

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin (VKF) jaostot ovat valmistelleet loppuraporttiin kirjattavia kehittämissuosituksiaan. Foorumin toinen toimikausi päättyy vuoden 2023 lopussa.

Foorumi järjesti 25.10. tilaisuuden, jossa esiteltiin VKF II kauden toimenpiteitä ja jossa kuultavaksi kutsutuilla tahoilla oli mahdollisuus antaa palautetta kehittämissuosituksista. OAJ osallistui tilaisuuteen ja jätti suosituksista kommentit myös kirjallisena.

OAJ piti ehdotettuja kehittämissuosituksia pää­osin perusteltuina ja kannatettavina.

Foorumi muun muassa esittää, että laaditaan varhaiskasvatuksen työvoimatarpeen systemaattinen, valtakunnallinen arviointi, jonka pohjalta tehdään suunnitelma tarvittavan työvoiman kouluttamiseksi ja turvaamiseksi. OAJ vaatinut jo vuosien ajan varhaiskasvatuksen opettajien saatavuuden ja riittävyyden arviointia ja seurantaa sekä opettaja- ja opettajankoulutuksen tarpeen ennakointia, ja edellyttänyt pitkäkestoisen suunnitelman laatimista varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen määrälliseksi kehittämiseksi tarvetta vastaavaksi.

Korostimme myös, että kehittämisehdotusten edellyttämät resurssi- ja rahoitustarpeet arvioidaan ja kehittämissuosituksiin kirjataan edellytys toimenpiteisiin tarvittavista voimavaroista. Kehittämissuositusten tehtävät eivät saa heikentää esimerkiksi opiskelijoiden ohjaamiseen ja opetukseen käyttävää resurssia.

Lataa ja lue koko lausunto 

Jaa