• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ pitää tärkeänä ettei OPSin nykyisiä tavoitteita ja sisältöjä lisätä

21.12.2023 - 12.47 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ antoi lausuntonsa toisen kotimaisen kielen (B1-ruotsin) oppimisen ja opetuksen edistämisestä.

OAJ pitää hyvänä sitä, että toisen kotimaisen kielen (B1-ruotsin) oppimista ja opetusta edistetään. On tärkeää, että jokaisella nuorella on peruskoulun oppimäärän jälkeen riittävä ruotsin kielen taito jatko-opintoja ja sen jälkeistä työelämää ajatellen. 

On tärkeää, että tuntilisäyksen myötä OPSin B1-kielen opetuksen tavoitteita tai sisältöjä ei lisätä, vaan resursoidaan lisää aikaa nykyisten tavoitteiden ja sisältöjen syvempään opettamiseen ja oppimiseen. Lausuttavana olleessa luonnoksessa on OAJ:n mielestä niitä varaa tiivistää ja selkeyttää. 

Opettajia eniten kuormittava tekijä nykyisessä OPSissa on juuri liian yksityiskohtaiset tavoitteet ja laajat sisällöt, jolloin myös arviointikriteerit ovat turhan raskaat. Tämä tulee jokaisessa päivitysvaiheessa pitää mielessä.

Lataa ja lue koko lausunto

Jaa