• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ vastasi kyselyyn koskien T&K-rahoituksen monivuotista suunnitelmaa

24.11.2023 - 13.19 Lausunto
Kuvituskuva

Oikeusministeriön ylläpitämällä otakantaa.fi -sivustolla julkaistiin kysely koskien T&K-rahoituksen suunnitelmaa. Tutustu OAJ:n vastauksiin aiheesta!

TKI:n monivuotisen suunnitelman tulisi pystyä ottamaan kantaa myös osaajapulan ratkaisemiseen ja koulutustason nostamiseen. Osaajapulasta voi tulla koko tki-kehityksen pullonkaula. Tällä hetkellä Suomessa on OECD-maiden suurin pula korkeakoulutetuista työntekijöistä. Parlamentaarisen TKI-työryhmän arvion mukaan vuosien 2024–2030 välillä tarvittaisiin vuosittain lisää jopa 9 000 TKI-osaajaa. Uusista TKI-osaajista noin 2 000:n tulisi olla tohtoreita, joista noin puolet työskentelisi yksityisellä ja puolet julkisella sektorilla.

Pidämme tärkeänä, että kehittämisen lähtökohtana oli ennakoituvuus ja pitkäjänteisyys, joka ei toteudu pelkästään rahoituksen vivuttamisvaatimuksella. TKI-rahoituksesta osa tulee suunnata korkeakoulujen perusrahoitukseen hallitusohjelman kirjausten mukaisesti. Kaikki tki-rahoitus ei olla pelkästään haettavaa rahoitusta, vaan tulee löytää keinoja kohdentaa rahoitusta myös korkeakoulujen perusrahoitukseen.

Yliopistojen perustutkimusta on vahvistettava osana tki-ketjua. Se luo pohjan soveltavalle tutkimukselle ja innovaatioille. 

Business Finlandin rahoitusinstrumentin kehittämistä korkeakoulujen ja yritysyhteistyöhön on kiirehdittävä. Työ edellyttää joko uuden rahoitusmekanismin kehittämistä tai nykyisten instrumenttien kriteereiden muuttamista.

Sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen TK-toiminnan mahdollisuuksien vahvistamisen pitää olla kansallinen prioriteetti TK-rahoituksen kohdistamisessa. Ylipäätään olemme nyt TK-toiminnassa liiaksi kilpailuasetelmassa – organisaatiot kilpailevat toisiaan vastaan, kun suunnan pitäisi olla yhteistyön lisäämisessä. Ammattikorkeakoulujen, yliopistojen, tutkimuslaitosten, elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja toisen asteen koulutuksen järjestäjien yhteistyötä on kyettävä lisäämään ja menemään kohti kansallista TKIO-maailmaa, missä osaamisvoimavaroja käytetään yhdessä ja toisia kunnioittaen Suomen eduksi. On tunnistettava ja tunnustettava eri toimijoiden roolit ja mahdollisuudet olla osana TKIO-kenttää (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä osaaminen).

Lataa ja lue koko lausunto

Tutustu OAJ:n ja muiden vastaajien vastauksiin (otakantaa.fi)

Jaa