• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ vastustaa aikuiskoulutustuen sekä vuorotteluvapaan lakkauttamista

21.12.2023 - 13.23 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ antoi lausuntonsa koskien aikuiskoulutustuen sekä vuorotteluvapaan lakkauttamista. OAJ näkee, että tukea tulisi kehittää eikä lakkauttaa.

Aikuiskoulutustukea pitäisi kehittää eikä lakkauttaa. Erityisesti naiset ovat käyttäneet sekä aikuiskoulutustukea että vuorotteluvapaata. Se, millainen yhteisvaikutus näiden molempien lakkauttamisella voi olla naisvaltaisille kasvatus-, opetus- ja sotealoille, on jätetty arvioimatta. Sekä aikuiskoulutustuki että vuorotteluvapaa ovat auttaneet jaksamaan työelämässä, pitämään osaamista yllä ja siirtymään alan sisällä uusille urapoluille. OAJ:n mukaan hallituksen esitys toteutuessaan pahentaisi työvoimapulaa kasvatus- ja opetusalalla. Suuri huoli esitetään esimerkiksi siitä, ettei hallituksen tavoite uudistaa oppimisen tuki tule onnistumaan, ellei erityisopettajia kouluttaudu seuraavina vuosina riittävästi lisää. Esitys vaarantaa tämän, sillä tällä hetkellä noin puolet erityisopettajan pätevyyksiä suorittaneista on saanut aikuiskoulutustukea pätevyyden suoritusvuonnavuonna.

OAJ muistuttaa myös lausunnossaan, että Sitran vuonna 2019 tekemän Millä hinnalla? – selvityksen koelaskelmissa on osoitettu työn ulkopuolelle jäämisen kustannuksiksi julkiselle taloudelle yli 18 miljardin euron suuruisiksi. Selvityksen keskeinen havainto oli, että yhteiskunnalle on taloudellisesti kannattavaa panostaa osaamisen kehittämiseen julkista rahaa nykyistä enemmän.

OAJ:n lausunnon pääviesti aikuiskoulutustuen osalta oli, että ennen kattavampaa nykyisen tuen kehittämisen selvittämistä ja tuen lakkauttamisen vaikutusten arvioimista ei nykyistä tukimuotoa tule lakkauttaa. Lakkauttaminen ei voi myöskään tulla voimaan ennen kuin tilalle on saatu saman aikaisesti voimaan tuleva uusi tukimalli.

Vuorotteluvapaajärjestelmän säilyttämistä lausunnossa perusteltiin muun muassa sillä, että lakkauttamisperusteet pohjaavat vanhoihin tutkimuksiin uudempien tutkimusten puhuessa vuorotteluvapaan säilyttämisen puolesta. Mahdollisuus vuorotteluvapaaseen edistää vuorottelijan työssäjaksamista ja vuorotteluvapaasijaisista peräti 70 % oli työllistynyt kuusi kuukautta sijaisuuden päättymisen jälkeen ja jo kolme kuukautta sijaisuuden päättymisen jälkeen osuus oli 56 %.

Lataa ja lue koko lausunto

Jaa