• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ: Yliopistojen todistusvalinnan pisteytystyökalua kehitetään oikeaan suuntaan

02.05.2023 - 15.17 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ pitää käynnissä olevaa opiskelijavalinnan kehittämistä ja siihen liittyvää laajaa, eri tahojen välillä käytävää keskustelua tarpeellisena pisteytystyökalun lukio-opiskeluun aiheuttaman vaikutuksen ollessa kiistaton. OAJ kiittää käynnissä olevan todistusvalinnan kehittämistyön aiempaa avoimemmasta tiedottamisesta ja sidosryhmäyhteistyöstä.

Yliopistojen todistusvalinnan pisteytystyökalua kehitetään oikeaan suuntaan. Todistusvalinnan kehittämisen ja sen osuuden kasvattamisen alkuperäiset tavoitteet korkeakoulutukseen siirtymisen jouduttamiseksi sekä peräkkäisiin, kuormittaviin kokeisiin osallistumisen vähentämiseksi ovat edelleen perusteltuja tavoitteita. Meneillään olevassa kehittämistyössä OAJ pitää tärkeänä, että yliopistot ovat tunnistaneet tarpeen selkeyttää ja yksinkertaistaa pisteytystä. Pisteytyksen yksinkertaistamisen lisäksi pisteytystaulukoiden määrän merkittävä karsiminen on keskeinen ja kannatettava luonnoksessa esitetty tavoite.

Alakohtaisen osaamisen huomioiminen nykyistä pisteytysmallia paremmin on kannatettavaa. OAJ pitää ehdotettua matematiikan pisteytysmallia kannatettavana sen kuvatessa paremmin oppimäärän merkitystä ja kullakin koulutusalalla. OAJ pitää hyvänä, että ehdotetussa mallissa pitkän matematiikan valitsemiseen kannustetaan aloilla, joilla matemaattis-luonnontieteellisillä osaamisella on erityistä painoarvoa.

OAJ kannattaa reaaliaineiden pisteytyksen tasaamista siten, että näkyy entistä enemmän alakohtaisesti relevantti osaaminen. OAJ huomauttaa, että reaaliaineiden pisteytystä tasapäistettäessä on kuitenkin tunnistettava pisteytystyökalun ohjausvaikutus lukiolaisen opintovalintoihin, jolloin tasapisteyttäminen voi ohjata valintoja nykyisestä poikkeavasti. OAJ kannattaa kielten opiskeluun kannustavia painotuksia ja pitää lyhyen vieraan kielen painoarvon vahvistamista englannin kieltä lukuun ottamatta perusteltuna. Kieliopintoihin kannustamisessa on kyse myös muista koulutusjärjestelmän kehittämistä edellyttävistä seikoista.

Uudistukseta tiedottaminen on tärkeä osa uudistuksen onnistumista.

Opiskelijavalintamenettely on merkittävä osa kansallista koulutuskeskustelua ja sen ohjausvaikutuksen lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkintoon ollessa kiistaton, tulee yliopistojen viestiä kattavasti ja riittävällä tukimateriaalilla alemmille koulutusasteille. OAJ pitää tärkeänä, että opiskelijavalinnasta tiedottamista koordinoidaan korkeakoulujen ja Opetushallituksen yhteistyönä toisen- ja perusasteen toimijoille. Tiedottamisessa on kiinnitettävä korostuneesti huomiota koko opiskelijavalintamenettelystä tiedottamiseen koskien myös pääsykoeväylää, avointa väylää ja muita väyliä korkeakoulutukseen.

OAJ tuo lausunnossaan esiin myös lukiodiplomin kehittämistarpeen ja tarpeen yliopistojen osallistumiselle sen kehittämistyöhön.

Lataa ja lue koko lausunto

Jaa