• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisessa koulutuksessa

20.06.2023 - 11.44 Lausunto
Kuvituskuva

Opetushallitus uudistaa ja selkiyttää aiemmin tehtyä ohjetta osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta ammatillisessa koulutuksessa. OAJ pitää ohjeistuksen selkiyttämistä tarpeellisena muutoksena, joka parantaa opiskelijoiden yhdenvertaisuutta.

Osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan aiemman osaamisen selvittämistä sekä sisällyttämistä suoritettavaan tutkintoon silloin, kun osaaminen vastaa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Opetushallitus uudistaa ja selkiyttää aiemmin tehtyä ohjetta osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta ammatillisessa koulutuksessa. 

OAJ pitää ohjeistuksen uudistamista tarpeellisena, jotta koulutuksen järjestäjälle ja opettajalle on selkeää, miten osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tehdään. Tämä parantaa myös opiskelijoiden yhdenvertaisuutta.  

Uusi ohje on monilta osin määrittelyiltään, rakenteeltaan ja kieleltään onnistunut.  Ohjeen uudistamisessa on kuitenkin huomioitava vaikutukset opettajan työn lisääntymiseen ja opiskelijoiden tasa-arvoiseen kohteluun. Esimerkiksi käytöstä poistuneiden lukion opetussuunnitelmien mukaisten opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa laajempaa ja työläämpää arviointia. Opetushallituksen on uusia ohjeita antaessaan ohjattava työnantaja resursoimaan opettajalle työaikaa ohjeisiin perehtymiseen ja tarpeen mukaiseen täydennyskoulutukseen. Lisäksi uusi ohje on otettava huomioon työaikasuunnittelussa, mikäli opettajien työmäärä lisääntyy. 

Lataa ja lue koko lausunto

Jaa