• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Muutosehdotus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen hakumenettelyyn

14.04.2023 - 09.34 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ kiittää Opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta esittää näkemyksensä muutosehdotuksesta perusopetuksen jälkeisen koulutuksen hakumenettelyyn.

Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksessä ehdotetaan uuden pykälän 5 a lisäämistä, jossa säädettäisiin aloituspaikkojen määrästä.

Asetukseen hakumenettelystä lisättäisiin uusi pykälä 5 a, joka määrittelee, että koulutuksen järjestäjä ei voisi muuttaa ilmoittamiensa aloituspaikkojen määrää hakuajan päättymisen jälkeen. Koulutuksen järjestäjä voisi kuitenkin tarvittaessa lisätä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 7. pykälässä tarkoitetun koulutuksen (TELMA-koulutus) aloituspaikkojen määrää hakuajan päättymisen jälkeen varasijojen voimassaoloaikana, minkä avulla turvattaisiin oppivelvollisten pääsy koulutukseen. 

OAJ tukee pykälän 5 a lisäystä, mutta huomauttaa, että yhdenvertaisuuteen vedoten tulisi harkita myös tutkintoon valmentavan koulutuksen (TUVA) sekä kansanopistojen opistovuoden osalta mahdollisuutta lisätä koulutuksen aloituspaikkamääriä hakuajan jälkeen. Tällöin tulisi huomioitua myös nivelvaiheen koulutukset.  Varsinkin TUVA-koulutus voi joillekin oppivelvollisille olla paras tai ainoa väylä päästä valmentavan koulutuksen kautta tutkintokoulutukseen. 

Lataa ja lue koko lausunto

Jaa