• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Korvaukset sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta

02.05.2023 - 15.28 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ kiittää Sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta ottaa kantaa koskien sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta suoritettavaa korvausta.

OAJ on ottanut kantaa lausuntokierroksella olevaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvän harjoittelun korvauksesta.

OAJ:n mielestä on hyvä, että rahoituksen varmistaminen sote-alan ammattikorkeakoulujen harjoittelupaikoille on osa valtion budjettia, ja että harjoittelumaksut maksetaan suoraan harjoitteluorganisaatioille. Sosiaali- ja terveysalan harjoittelumaksujen korvauksista tehty ratkaisu selkeyttää alan harjoittelun käytäntöjä eri koulutusmuotojen osalta.

Esityksen mukaan korvaukset eivät ylety kuitenkaan kolmannen sektorin toimijoille, vaikka ammattikorkeakoulujen harjoittelut tapahtuvat kuntien ja yksityisten sote-toimijoiden lisäksi kolmannen sektorin kanssa. Esitämmekin, että asetusmuutoksen yhteydessä on tarkasteltava, miten korvaukset ulotetaan myös sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän ulkopuolella toimiville kolmannen sektorin toimijoille sote-alan harjoittelupaikkojen tarjonnan merkittävyyden takia.

Harjoittelukorvauksen saamisen edellytyksenä pitää olla laadukkaan ohjauksen toteutuminen. Ammattikorkeakoululaki määrittelee ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvaa ammattitaitoa edistävää harjoittelua ja sen laajuudesta on säädetty VN:n asetuksella ammattikorkeakouluista. Opiskelijan työmäärän tulee vastata suorituksesta saatavia opintopisteitä ja siksi harjoitteluviikon pituuden määrittelyä on mielestämme vielä tarkennettava asetustekstissä.

Lataa ja lue koko lausunto

Jaa