• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Muutokset TUVA -koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin

24.03.2023 - 09.16 Lausunto
Kuvituskuva

Opetusalan ammattijärjestö OAJ kiittää mahdollisuudesta lausua TUVA -koulutuksen perusteiden muutoksesta.

OAJ pitää esitettyjä teknisluontoisia muutoksia tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA:n) opetussuunnitelman perusteisiin pääosin kannatettavana.

Koulutuksen muodostumista koskien luvussa 1.4. esitetään muutoksia siten, että vaihteluväli kaikissa koulutuksen osissa olisi vähintään nolla (0) viikkoa vaihteluvälin ylärajan vaihdellessa koulutuksen laajuuden mukaan. OAJ pitää esitettyä muotoilua mahdollisena ja joidenkin opiskelijoiden tarpeisiin soveltuvana.

TUVA -koulutuksen järjestämisessä on kuitenkin pidettävä huoli, että jokainen järjestäjätaho tosiasiallisesti tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden valita kaikista opetussuunnitelman perusteissa mainituista koulutuksen osista.

OAJ:llä ei ole huomautettavaa todistuksia koskevaan lukuun 3.3. ehdotettuihin muutoksiin.

Lataa ja lue koko lausunto

Jaa