• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ antaa kommenttinsa Yhdenvertainen Suomi -ohjelmasta

09.08.2023 - 10.20 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ katsoo, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa tulisi paremmin osaksi arkipäivää ja toimintakulttuuria, jos erillisten tasa-arvo ja yhdenvertaissuunnitelmien sijaan niiden sisällöt olisi otettu osaksi opetussuunnitelmia ja tutkinnon perusteita.

Tärkeä tasa-arvoa lisäävä teko olisi tasoittaa suomalaisten poikien ja tyttöjen väliset osaamiserot. Muun muassa PISA-tutkimusten mukaan Suomessa tyttöjen ja poikien osaamiserot etenkin lukutaidossa ovat kasvaneet hälyttävästi. Sukupuolten välinen ero on suurin juuri lukutaidossa, kun verrataan muihin maihin. Lukutaidon merkitys on huomattava, se luo pohjan kaikelle oppimiselle. Pojat ylikorostuvat heikosti osaavissa.

Oppimiserojen kasvu selittyy Suomessa ennen kaikkea heikosti menestyvien oppilaiden osuuden nopealla kasvulla. Tämän muuttaminen edellyttää opetuksen vähimmäismäärien kasvattamista sekä oppimisen tuen huomattavaa vahvistamista. Tuen on oltava riittävää sekä oikea-aikaista lapsille ja nuorille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Opetusryhmien kohtuulliseen kokoon luvataan hallitusohjelmassa kiinnittää huomiota, On erittäin tärkeää, ne käytännössä myös toteutetaan jotta oppiminen mahdollistuu ja perustaidot taataan.

Koulutus on parasta kotoutumista. Useat selvitykset ovat osoittaneet, että maahanmuuttotaustaisten nuorten syrjäytymisriski on huomattavasti korkeampi kuin muiden nuorten. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tulee olla oppilaan subjektiivinen oikeus ja se on kirjattava lakiin. OAJ:n ratkaisut, joilla voidaan edistää maahanmuuttotaustaisten kouluttautumista ja työllistymistä Suomessa, löytyvät täältä.

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisessä opettajilla on keskeinen rooli. Onkin tärkeä huolehtia, että opettajilla on riittävä osaaminen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa ja että opettajankoulutuksessa huolehditaan siitä, että opettajaksi valmistuvalla on työelämään siirtyessään riittävät tiedot ja taidot opetussuunnitelman perusteiden asettamien tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämistä koskevien vaatimusten toteuttamiseksi. Pelkän opettajien peruskoulutuksen kehittäminen ei kuitenkaan ole riittävän nopea toimi opettajien osaamisen vahvistamiseksi. Myös työssä olevien opettajien osaaminen on varmistettava tarjoamalla heille mahdollisuus työajalla tätä koskevaan täydennyskoulutukseen.

Lataa ja lue koko lausunto

Tutustu Yhdenvertainen Suomi -ohjelmaan

Jaa