• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lausunto opiskeluhuollon selvityksestä

04.06.2024 - 15.18 Lausunto
Kuvituskuva

Opetushallitus on pyytänyt OAJ:n lausuntoa opiskeluhuollon selvitystä varten. Selvitys tehdään yhteistyössä OKM:n, STM:n ja VM:n kanssa.

Lausunnossa pyydettiin vastauksia ja esimerkkejä muun muassa seuraaviin:

  • Miten yhteisöllistä opiskeluhuoltoa kuuluisi kehittää, jotta lain tarkoitus toteutuisi paremmin?
  • Anna esimerkkejä hyvistä toimivista käytänteistä yhteisöllisessä opiskeluhuollossa

OAJ:n näkemyksen mukaan parhaiten opiskeluhuoltoa kehitetään siten, että samat opiskeluhuollon ammattihenkilöt ovat säännöllisesti läsnä kouluissa ja oppilaitoksissa. Lisäksi tulee selvittää opiskeluhuollon ammattihenkilöstöön kuuluvien piirin laajentaminen, sekä luoda arviointiprosessi, jolla opiskeluhuollon kanssa kouluissa ja oppilaitoksissa on mahdollista arvioida koulunkäyntikykyä.

Toimivina käytänteinä OAJ näkee sen, että pysyvät ammattihenkilöt ovat säännöllisesti läsnä kouluissa ja oppilaitoksissa, ja heillä on lisäksi toimiva yhteistyö nuorisotyön kanssa. Lisäksi psykologien ja kuraattoreiden työ tulee olla organisoitu työpariperiaatteella.

Resurssiopettajien lisääminen mahdollistaa oppilaiden paremman kohtaamisen ja yksilöllisen huomioimisen, lisäksi se mahdollistaa paremman havainnoinnin ja puuttumisen. Opettaja – erityisopettaja työparia on suosittava, sillä tämä tuo myös pedagogista lisäosaamista. Tiedonkulun tulee olla ohjeistettua käytännön esimerkein.

Oppimisen tukeen tulee olla riittävät taloudelliset resurssit kouluissa ja oppilaitoksissa, jotka kohdentuvat opettajien, erityisopettajien ja opinto-ohjaajien antamaan opetukseen ja tukeen.

Lataa ja lue koko lausunto (pdf)

Jaa