• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lukutaidon syventäminen vaatii aikaa

20.03.2024 - 15.03 Lausunto
Kuvituskuva

Hallitus kasvattaa perusopetuksen vähimmäistuntimäärää kolmella vuosiviikkotunnilla. OAJ kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta perusopetuksessa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta.

Tuntimäärän kasvattaminen nimenomaan peruskoulun alakoulussa on ollut OAJ:n pitkäaikainen tavoite, ja siksi kiitämmekin siitä lausunnossamme opetus- ja kulttuuriministeriölle.

OKM:n esityksestä poiketen esitämme lisätuntien sijoittamista siten, että alkuopetukseen lisätään yksi vuosiviikkotunti matematiikkaan ja kaksi lisätuntia kohdennetaan vuosiluokille 3-6 äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun.

Lukutaidon monipuolistaminen ja syventäminen on kaiken muun oppimisen kannalta välttämätöntä, ja sille on syytä varata aikaa myös koulussa. Kaksi lisätuntia lukemisen vahvistamiseen vuosiluokille 3-6 mahdollistaisi oppilaille nykyistä paremmin tutustumisen kirjojen maailmaan, kehittäisi lukutaitoa ja loisi näin ollen paremmat mahdollisuudet uusien laajempien muiden aineiden oppisisältöjen omaksumiseen.

Äidinkielen tuntien sijaan alkuopetukseen tulisi kohdentaa yksi matematiikan vuosiviikkotunti. Tällä lisätunnilla alkuopetuksessa voitaisiin tukea varhaisten matematiikan perusvalmiuksien, kuten lukukäsitys, vahvistumista. Tällä voidaan tukea parempia edellytyksiä myöhempään matematiikan oppimiseen.

Lataa ja lue koko lausunto (pdf)

Jaa