• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ antoi lausuntonsa julkisen talouden suunnitelmasta

07.05.2024 - 09.32 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ oli kuultavana sivistysvaliokunnassa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028. Pääpainomme oli ammatillisen koulutuksen leikkauksissa ja aikuiskoulutukseen kohdistuvissa monissa päällekkäisissä heikennyksissä, joiden yhteisvaikutuksia ei ole arvioitu.

Aikuiskoulutus tarvitsee pitkän aikavälin vision sekä rahoitusmallin. Tilanteessa, jossa osaajapula estää yritysten kasvua, on tuettava osaajien saamista, ei heikennettävä tilannetta.

Toimme esille myös tarpeen kohdentaa T&K-rahoitusta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitukseen vetoamalla hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan erityisesti alkuvaiheessa rahoituksella varmistetaan TKI-osaajien kouluttaminen ja huolehditaan korkeakoulujen perusrahoituksesta. Osaajapulasta voi tulla muuten koko TKI-kehityksen pullonkaula.

Esi- ja perusopetuksen osalta olimme tyytyväisiä lisäpanostuksiin, mutta oppimisen tuen toteutumiseksi tarvitaan tarkempaa lainsäädäntöä niin perusopetuksen kuin toisen asteenkin osalta. Toisen asteen oppimateriaalin maksuttomuuden rajaamista kritisoitiin ja todettiin sen muun muassa lisäävän eriarvoisuuta ja aiheuttavan oppilaitoksille hallinnollista taakkaa. Lisäksi korostettiin, ettei normien purkaminen sovi opetusalalle.

Lataa ja lue koko lausunto (pdf)

Jaa