• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ esitti kantansa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista

20.02.2024 - 09.05 Lausunto
Kuvituskuva

Esitetyllä avoimen koulutuksen maksun korotuksella tavoitellaan korkeakoulujen taloudellisten edellytysten vahvistamista koulutuksen järjestämisessä. OAJ ei kannata maksujen korotusta.

Mielestämme hallitusohjelman kirjaus "Avoimen korkeakouluopetuksen roolia väylänä osaamisen kehittämisessä vahvistetaan" edellyttää pikemminkin sitä, että opintopisteen maksua alennetaan kuin korotetaan. Opinnot eivät voi jatkossakaan olla kiinni henkilön varallisuusasemasta tai työnantajan mahdollisuuksista osallistua koulutuksista aiheutuviin kustannuksiin.

Emme kannata maksujen korotusta. Korkeakoulujen perusrahoituksista leikataan tällä hallituskaudella avoimen tarjonnan hinnoittelun perusteella 39 miljoonaa. Korkeakoulut ajetaan tilaan, jossa ne eivät voi kasvattaa tai kehittää jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa perusrahoituksella.

Näemme maksujen korotuksessa todellisia haasteita ja eriarvoistavia tekijöitä. Muutoksessa voi käydä niin, että kaikilla avoimesta korkeakouluopiskelusta kiinnostuneilla ei ole opintoihin enää varaa. Tästä syystä maksuilla kerättävät tuotot jäisivät erittäin todennäköisesti odotettua pienemmiksi, varsinkin jos yhden opintopisteen hinta asetetaan lähemmäs 45 euron kattoa.

Avoimiin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opintoihin osallistuvat ovat hyvin monitaustainen opiskelijaryhmä ja myös erilaisin tarpein opintoihin hakeutuvia. Päätöksen tekemiseen tarvitaan tarkempaa tietoa millaiset ovat eri ryhmien realistiset valmiudet koulutuksesta perittävien maksujen suorittamiseen.

Avoimen väylä on joustava ja sitä käytetään tällä hetkellä hyvin moninaisiin koulutuspoliittisiin tarpeisiin. Samalla kun se koulutusmuotona palvelee yhä moninaisemmin, on myös mahdotonta tuoda eri ryhmille ja eri koulutustarpeisiin kohdentuvia maksuja. Avoimen väylää on syytä tarkastella kokonaisuutena siten, että mihin sen käyttö on tarkoitettu, jotta korkeakoulut voivat keskittyä sen kehittämiseen.

Emme myöskään kannata yliopistojen maksuasetukseen esitettyjä muutoksia.

Lataa ja lue koko lausunto

Jaa