• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ esitti normeja purettavaksi

02.02.2024 - 10.48 Lausunto
Kuvituskuva

Valtiovarainministeriö kerää ideoita 16.2.2024 asti muun muassa siitä, miten kuntia koskevaa yksityiskohtaista sääntelyä voisi keventää taikka miten kuntien tehtäviä koskevaa sääntelyä tulisi muuten uudistaa. OAJ jätti omat esityksensä ehdotuksiksi eilen.

 OAJ esittää muun muassa, että

  • Oppimisen tuen säännökset uudistetaan ja muutenkin vähennetään kirjaamisvelvoitteita sekä erillisten suunnitelmien ja kirjaamisten määrää
  • Mahdollistetaan opetusta ja oppimista häiritsevien esineiden ja aineiden ennaltaehkäisevä haltuun ottaminen jo ennen koulupäivän tai oppitunnin alkua, eikä vasta kun sitten, kun häiriötä on aiheutunut
  • Väljennetään varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjän velvollisuutta osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin
  • Mahdollistetaan opetuksen epääminen enintään viideksi päiväksi ja rehtorille toimivalta oppivelvollisen määräaikaiseen erottamiseen enintään kuukauden pituiseksi ajaksi perusopetuksessa sekä toisella asteella
  • Kaksoistutkintoa tekevältä vaadittaisi vain 4 aineen kirjoittaminen YO-kirjoitukissa
  • Rahoitusleikkuri puretaan lukiokoulutuksesta ja taiteen perusopetuksesta
  • Kotoutumiskoulutuksen kilpailutus puretaan ja säädetään osaksi koulutusjärjestelmäämme ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien tehtäväksi
  • Kevennetään Pohjoismaista työnhakumallia niin, että sellaisten henkilöiden, jotka ovat työttömänä vain lyhyen aikaa ja joilla on jo tiedossa uusi, yli puoli vuotta jatkuva työ, vapautetaan työnhakuvelvoitteesta

Lataa koko lausunto ja tutustu ehdotuksiin tarkemmin

Jaa