• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ kannattaa S2/R2 ylioppilastutkintokokeen jakamista kaksipäiväiseksi

17.04.2024 - 08.32 Lausunto
Kuvituskuva

Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) esittää S2/R2 ylioppilastutkinnon kokeen muuttamista kaksipäiväiseksi. Kokeiden suoritusten ­määrät ovat viidessä vuodessa kasvaneet merkittävästi. Vuonna 2023 kokeita suori­tettiin yhteensä 2057.

Kokeiden suoritusaikojen seuranta osoittaa, että suuri osa kokelaista käyttää kokeen suorittamiseen kaiken sallitun ajan eli 6 tuntia. OAJ pitää tärkeänä, että kokeen puitteis­sa on mahdollisuus osoittaa monipuolisesti sekä suullisen, kirjallisen että kuullun ymmärtämisen osaaminen. OAJ pitää niin ikään tärkeänä YTL:n perustelussa mainittua tavoitetta osoittaa oppijan korkeakoulukelpoisuus ja että kokeella voidaan osoittaa myös Suomen kansalaisuutta varten vaadittava kielitaito.

OAJ korostaa myös, että esimerkiksi opetusalalla vaadittavaa erinomaisen kielitaidon erillistä osoittamista ei edellytetä henkilöltä, jonka koulusivistyskieli ja korkeakoulun kypsyysnäytteen kieli on ollut jokin muu kuin suomen tai ruotsin kieli, jos tämän ylioppilas­tutkintoon sisältyy S2/R2-kokeen suoritus vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E).

Kokeen jakamista kahdelle päivälle puoltaa myös oppimäärän rakenteiden ja sisältöjen lähentyminen suomen tai ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän kanssa. OAJ pitää välttämättömänä, että YTL laatii pientenkin uudistusten osalta henkilöstövaikutusten arvioinnin. OAJ yhtyy YTL:n arvioon, jonka mukaan kyiseisen uudistuksen vaikutus kokeissa tarvittavaan valvojien määrään on vähäinen.

Lataa ja lue koko lausunto (pdf)

Jaa