• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ vetoaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan koskien hallituksen esitystä aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttamista

20.03.2024 - 15.45 Lausunto
Kuvituskuva

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyysi OAJ:n kirjallista asiantuntijalausuntoa koskien hallituksen esitystä aikuiskoulutustuen, vuorotteluvapaan ja ammattistipendin lakkauttamista koskevasta lainsäädännöstä.

Lausunnossaan OAJ vetoaa, että sosiaali- ja terveysvaliokunta

  1. Ottaa kantaa esityksen työllisyysvaikutuksiin kasvatus-, koulutus- ja tutkimussektorilla sekä sosiaali- ja terveysalalla sekä esitettyjen vaikutusarvioiden luotettavuuteen
  2. Vaatii nykyisen aikuiskoulutustuen jatkumista siirtymäajalla, kunnes uusia toimivia tapoja kouluttautua työuran aikana on valmiina käyttöön otettavaksi
  3. Ottaa kantaa aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan saman aikaisen lakkauttamisen yhteisvaikutukseen (alojen veto- ja pitovoima, työssäjaksaminen)
  4. Arvioi aikuiskoulutustuen lakkauttamisen vaikutuksia oppimisen tuen uudistuksen toteutumiseen
  5. Arvioi kuntatyönantajan ja koulutuksen järjestäjän mahdollisuuksia järjestää henkilöstölleen aikuiskoulutustuella aiemmin järjestettyjä opintoja.

OAJ kritisoi lausunnossaan lainaperusteista tai työn ohessa suoritettavaa aikuisten kouluttautumismallia. Lainaperusteisuus ei ole kestävä eikä kannustava vaihtoehto matalapalkkaisella alalla työskentelevälle, eikä sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan opintoihin kuuluvia kokopäiväisiä harjoitteluja voi suorittaa työn ohessa.

OAJ esittää lausunnossaan aikuiskoulutustuen uudeksi malliksi jatkuvan osaamisen mallia. Mallissa rahoitustoimijana olisi työllisyysrahasto ja rahoitus kerättäisiin edelleen työttömyysvakuutusmaksuista. Kriteerit määriteltäisiin hallituskausittain, jolloin tukea voitaisiin kohdentaa mm. niille aloille, joilla on työvoimapulaa.

Lataa ja lue koko lausunto (pdf)

Jaa