• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n lausunto hallituksen esityksestä ammatillisen koulutuksen lakimuutoksista – suuren kokonaisuuden yhteisvaikutuksia ei ole arvioitu riittävästi

14.06.2024 - 08.45 Lausunto
Kuvituskuva

Hallituksen esitys laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi noudattaa Petteri Orpon hallitusohjelman tavoitteita.

Tavoitteina hallitusohjelmassa on parantaa ammatillisen koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta eli koulutuksen tulee vastata entistä paremmin työelämän tarpeisiin ja johtaa työllistymiseen tai jatko-opintoihin. Hallitusohjelman tavoitteena on myös uudistaa rahoitusmallia, selkiyttää oppimisen tukea ja yhtenäistää oppimisen tuen ketju varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Nämä tavoitteet ja tavoitteiden toteuttamiseksi suunnitellut toimenpiteet ovat OAJ:n näkemyksen mukaan pääsääntöisesti kannatettavia, mutta on muistettava, että ammatillisella koulutuksella on myös tavoite tukea opiskelijan kasvua sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Niinpä toimenpide-ehdotuksissa ja pykälissä on vielä tarkennettavaa.

Lausunnolle annettu kokonaisuus on laadittu liian tiukassa aikataulussa muutosten määrään nähden ja näiden muutosten yhteisvaikutuksia koulutuksen järjestäjien toimintaan ei ole riittävästi ennakoitu ja arvioitu. Lisäksi kehysriihessä jo vuodelle 2025 kohdennetut leikkaukset ammatillisen koulutuksen rahoitukseen aiheuttavat sopeutustoimia ja mahdollisia muutosneuvotteluja koulutuksen järjestäjille.

OAJ vaatii, että muutosten kokonaisvaikutusten arviointi tulee tehdä kattavasti rahoituksen jakautumisen, muutosten kustannusvaikutusten, henkilöstövaikutusten ja koulutuksen laadun osalta.

Lataa ja lue koko lausunto (PDF)

Jaa