• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n lausunto luonnoksesta lukiolain muuttamiseksi – oppimisen tukea on vahvistettava konkreettisesti

05.06.2024 - 15.36 Lausunto
Kuvituskuva

Lukiolakia ja siihen liittyviä lakeja uudistetaan Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti. OAJ pitää uudistusten tavoitteita kannatettavina, mutta lakiluonnokset edellyttävät vielä tarkentamista. OAJ kannattaa oppimisen tuen vahventamista, mutta lisärahoitus on kohdennettava konkreettisesti erityisopettajien määrän lisäämiseen.

OAJ pitää tuen vahvistamista hyvänä, mutta edellyttää tarkennuksia tukea koskeviin säädösluonnoksiin. Ehdotettu säädös tuen hallinnollisista päätöksistä lisää hallinnollista työtä oppilaitoksissa. OAJ edellyttää, että tukea annettaan pääsääntöisesti opettajan ja opetushenkilöstön tunnistaman tarpeen mukaisesti matalalla kynnyksellä ilman raskaita hallinnollisia päätöksiä. Päätöksissä on yksilöitävä esitettyä tarkemmin tuen kohde, kesto ja intensiteetti.

OAJ kannattaa kaikille yhteisten taito- ja taideaineiden sisällyttämistä ylioppilastutkintoon. Uudistus tulee muuttamaan nykyisen lukiodiplomin muodossa annettua näyttöä. OAJ pitää oleellisena, että taito- ja taideaineen ylioppilastutkinnon koe mahdollistaa jatkossakin prosessinomaisen työskentelyn, taiteellisen- tai taidollisen näytön antamisen ja kirjallisen työn. Uudistus tuo Ylioppilastutkintolautakunnalle suuren vastuun kokeen suunnittelussa. OAJ edellyttää suunnittelun tapahtuvan laajassa sidosryhmäyhteistyössä.

OAJ pitää esitettyä mallia englanninkielisen ylioppilastutkinnon mahdollistamiseksi kannatettavana. OAJ pitää tiukkaa kohdejoukon rajaamista sekä englanninkielisen opetuksen järjestämisen luvanvaraisuutta välttämättömänä. OAJ pitää niin ikään oleellisena, että tutkinto turvaa kansalliskielistä osaamista sisältäen vähintään suomi- tai ruotsi toisena kielenä kokeen.

Lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiselta OAJ edellyttää rohkeampaa tulevaisuuteen katsomista. Esitetty muutos turvaa syrjäisillä seuduilla ja pitkien välimatkojen päässä järjestettävää lukiokoulutusta nykyisellä mekanismilla. Uudistus kuitenkin heikentää kymmenien lukioiden toimintaedellytyksiä eikä se kannusta yhteistyöhön tai tarkastelemaan alueellista yleissivistävän koulutuksen koulutustarvetta kuntarajat ylittäen.

Lataa ja lue koko lausunto (pdf)

Jaa