• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n lausunto PISA:n tuloksista

12.03.2024 - 13.23 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ oli sivistysvaliokunnan kuultavana koskien PISA 2022-tuloksia ja analyysia niiden pohjalta. OAJ otti lausunnossaan kantaa liian vähäiseen kriisitietoisuuteen: toimet, joilla jo pitkään laskeneita oppimistuloksia on pyritty kääntämään, ovat olleet valitettavasti aivan riittämättömässä mittaluokassa.

OAJ:n näkemyksen mukaan PISAn kaltaiset oppimistulosarvioinnit eivät kerro yksittäisten päätösten tai toimenpiteiden vaikutuksesta, vaan ennen kaikkea kuvastavat koulutuksen kattavaa peruslaatua suhteessa kulloinkin vallitsevaan toimintaympäristöön. Kyse on ennen kaikkea siitä, millaisilla valmiuksilla, asenteilla, hyvinvoinnilla ja kodin tuella lapset keskimäärin kouluun tulevat ja miten vaikuttavasti koulussa tarjottava opetus ja tuki pystyy tällöin heidän oppimistaan tukemaan.

Tämän päivän perusopetuksen toimintaympäristö on huomattavasti vaativampi kuin menneinä vuosina, eikä siihen pystytä riittävästi vastaamaan reaaliarvoisesti 90-luvulle jämähtäneellä opetuksen resursoinnilla. Opetuksen laadun vahvistaminen edellyttää resursointia, joka antaa opettajille mahdollisuuden onnistua työssään.

OAJ pitää ensiarvoisen tärkeänä, että kriittisessä tilanteessa pidättäydytään kaikista resurssileikkauksista niin valtakunnallisella kuin paikallisella tasolla. Samoin on vältettävä tilanteessa yhdenvertaista opetuksen laatua suojaavien normien purkamista.

Lataa ja lue koko lausunto (pdf)

Jaa