• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n lausunto varhaiskasvatuslain muutoksista

28.06.2024 - 08.21 Lausunto
Kuvituskuva

Kehysriihessä kuntien norminpurulle asetettiin 100 miljoonan euron säästötavoite. OAJ katsoo, että lainsäädännön yksi tärkeimpiä tehtäviä on suojata ja turvata heikomman osapuolen oikeuksia ja asemaa ja siksi norminpurku soveltuukin huonosti kasvatus-, koulutus-, ja opetusalalle.

OAJ katsoo, että nyt lausunnoilla oleva esitys siitä, ettei jatkossa enää olisi velvoitetta laatia paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia eikä kirjata täydennyskoulutuksia VARDA-tietovarantoon on hyväksyttävissä, mikäli muita normeja ei varhaiskasvatuksesta pureta ja kunnat voivat halutessaan jatkossakin laatia paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laadintavelvoitteen poistaminen ei saa myöskään johtaa siihen, että valtakunnallinen ohjaus jatkossa valtakunnallisissa perusteissa muuttuisi yksityiskohtaisemmaksi.

OAJ korostaa, että esitetyn norminpurun seurauksena jokaiselle lapselle laadittavan henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman merkitys kasvaa ja niiden laatimisesta tulee pitää kiinni. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmilla taataan jokaiselle yksilöllisesti tuki oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin. Suunnitelmiin kirjataan kunkin lapsen tavoitteet valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta, ja ne otetaan huomioon koko ryhmän toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. On mahdollista, että pedagogiikan suunnittelu ja kehittäminen painottuu entistä enemmän päiväkotikohtaiseksi kuntapohjaisuuden sijaan.

OAJ pitää valitettavana, että täydennyskoulutuksen raportointivelvoite poistetaan. On tärkeää, että laissa säädetty täydennyskoulutusvelvoite, jota rahoitetaan julkisin varoin, toteutuu. OAJ pitäisi tärkeänä, että yliopistotason täydennyskoulutuksista olisi kansallisen tason tietoa.

Lataa ja lue koko lausunto (PDF)

Jaa