• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ajankohtaista

Seksuaalinen häirintä tietoon kunnon ohjeilla

OAJ muistuttaa lausunnossaan, että lapsen ja nuoren ilmoittama seksuaalinen häirintä pitää ottaa koulussa ja oppilaitoksessa käsittelyyn aina, riippumatta siitä, onko häirintää ollut koulussa vai muualla.

06.03.2018 Lausunto
OAJ kannattaa kielivarannon vahvistamista

OAJ kannattaa kieltenopiskelun varhentamista ja vahvistamista kaikilla koulutusasteilla sekä tuntikehyksen laajentamista varhennetun kielenopiskelun toteuttamiseksi.

02.03.2018 Lausunto
OAJ haluaa sisäilmasta sairastuneille nykyistä parempaa turvaa

OAJ ehdottaa lausunnossaan lisäyksiä hallituksen käynnistämään Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaan. Ehdotusten tavoitteena on parantaa sisäilmasta sairastuneiden koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työntekijöiden asemaa ja turvaa ja poistaa haitalliset sisäilmaongelmat.

15.02.2018 Lausunto
Uusi asetusmuutos selkiyttäisi opetustoimen kelpoisuuksia

OAJ pitää erittäin hyvänä hallituksen linjausta, ettei se laske opettajien kelpoisuuksia. Tämä linjaus näkyy nyt lausunnolla olevassa luonnoksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevaksi asetusmuutokseksi. Esitys selkeyttää nykyistä asetusta ja varmistaa ammatillisen koulutuksen luotettavuutta.

14.12.2017 Lausunto
OAJ vastustaa esitystä toisen kotimaisen kielen kokeilulaiksi

OAJ:n mielestä hallituksen esitys toisen kotimaisen kielen opetuksen valinnaisuuden mahdollistavaksi kokeilulaiksi tulisi hylätä. OAJ oli lakiesityksestä kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa.

17.11.2017 Lausunto
Tulevaisuusselonteon ensimmäinen osa kuvaa murrosta selkeästi

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ensimmäinen osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta antaa OAJ:n mielestä selkeän kuvan työelämää ja koko yhteiskuntaamme kohtaavan murroksen laajuudesta ja syvyydestä.

16.10.2017 Lausunto
Ammatillisen reformin laatu varmistettava

OAJ pitää koko ammatillisen koulutuksen ja ammatillisten tutkintojen kehittämistä tärkeänä. Aikataulu on tiukka. Valitettavaa on, ettei uudistuksen vaatimien käytänteiden ja arjen toiminnan suunnitteluun ole varattu opettajille riittäviä resursseja.

10.10.2017 Lausunto
Opetuksen ja tutkimuksen laatu rakenteiden edelle

Korkeakoulujen kehittämisessä on keskityttävä opetuksen ja tutkimuksen laadun sekä työelämäyhteyksien vahvistamiseen pitkään jatkuneen rakenteellisen kehittämisen sijaan, sanoo OAJ lausunnossaan hallituksen esityksestä yliopisto- ja ammattikorkeakoululain muutoksesta.

10.10.2017 Lausunto
OAJ kiittää talousarvioesityksen arvovalintoja

Vaikka ensi vuoden talousarvioehdotuksessa on paljon hyvää, OAJ kantaa yhä huolta toisen asteen koulutuksesta ja ammatillisen koulutuksen valtavista leikkauksista. Myös lukion rahoitustaso on pohjalukemissa.

02.10.2017 Lausunto
Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin tulossa kannatettavia muutoksia

OAJ kannattaa oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin ehdotettuja muutoksia. Esitysluonnoksen mukaan oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä.

17.08.2017 Lausunto
Vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutuksen ehdotukset tyydyttävät

OAJ pitää vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutuksen järjestämistä ja rahoitusta valmistelleen työryhmän ehdotuksia kokonaisuutena hyvinä.

16.08.2017 Lausunto
Varhaiskasvatuksen maksualennus vie kohti maksuttomuutta

OAJ kannattaa hallituksen suunnitelmaa alentaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Maksujen alentaminen on askel kohti maksuttomuutta.

16.08.2017 Lausunto
Lausunto ammatillisen reformin asetuspaketista

OAJ pitää erittäin tärkeänä koko ammatillisen koulutuksen lainsäädännön toteumisen seurantaa ja välitöntä puuttumista mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin. Lakipaketin ja siihen liittyvien asetusten valmistelun aikataulu on ollut poikkeuksellisen kiireinen.

15.08.2017 Lausunto
Ammattiin opiskelevalle turvattava oikeus opettajan opetukseen

OAJ antoi tänään opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntonsa valtioneuvoston asetuksesta, joka koskee ammatillista koulutusta ja ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteita.

04.07.2017 Lausunto
TE-toimistojen tehtävien siirto maakunnille arveluttaa

Maan hallitus suunnittelee TE-toimistojen lakkauttamista. Vastuu työvoimapalveluista siirtyisi maakunnille, jotka kilpailuttaisivat rekrytointi- ja osaamispalvelujen tuottajat alueillaan. OAJ suhtautuu esityksiin omassa lausunnossaan varauksin.

15.06.2017 Lausunto