• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

5 syytä perustaa opettajarekisteri

05.08.2016 - 12.28 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n mielestä opettajan ammattinimike on suojattava. Suomi tarvitsee opettajarekisterin. Tässä viisi syytä, jotka puoltavat opettajarekisterin perustamista.

Yleissivistävässä koulutuksessa erilaisilla opettajanimikkeillä on yli 4 000 määräaikaista henkilöä, joilla ei ole säädettyä kelpoisuutta ammattiin. Noin joka viides opettaja on vailla kelpoisuutta ammatillisessa koulutuksessa ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessa.
 
Esimerkiksi psykologin, ravitsemusterapeutin, arkkitehdin ja lääkärin ammattinimikkeet on suojattu, ja niistä on rekisterit. Opettajaksi voi sen sijaan kutsua itseään jokainen, joka on ollut koulussa vaikkapa kaksi viikkoa sijaisena. OAJ:n mielestä tämä ei ole oikein.
 
Tarvitaan julkinen avoin opettajarekisteri, josta käy ilmi opettajan kelpoisuus, ammattinimikkeet, joita henkilöllä on oikeus käyttää, pidempiaikaiset täydennyskoulutukset sekä lain edellyttämät merkinnät rikosrekisteristä.
 

Mitä hyötyä opettajarekisteristä?

1. Lisää avoimuutta

Opetustyössä ollaan jakamattomassa vastuussa oppilaiden ja opiskelijoiden turvallisuudesta sekä heidän perustuslaillisesta oikeudestaan oppimiseen. Lapset ja nuoret ansaitsevat kelpoisen opettajan. Oppilailla, opiskelijoilla ja huoltajilla on oikeus saada tieto siitä, onko opettaja pätevä.

2. Opettajatarpeen ennakointi helpommaksi

Tällä hetkellä pulaa on erityisesti lastentarhanopettajista ja erityisopettajista, kun taas joka kahdeksas aineenopettaja on vailla työtä. Harvoin päivittyvät ja puutteelliset tiedot hankaloittavat opettajatarpeen ennakoimista. Jatkuvasti päivittyvä rekisteri helpottaisi tilannetta.

3. Ajantasainen tieto yhdestä paikasta

Nykyisin opettajien kelpoisuustilannetta kartoitetaan joka kolmas vuosi tehtävällä ja useita satoja tuhansia maksavalla opettajatiedonkeruulla. Puutteita on erityisesti lastentarhanopettajia, aineenopettajia ja ammatillisia opettajia koskevien tietojen saannissa. Yhden julkisen rekisterin ylläpito olisi järkevämpää ja taloudellisempaa.

4.Työnantajalle helpotusta rekrytointiin

Opettajarekisteri helpottaisi työnantajaa löytämään riittävän määrän kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä.

5. Rekisteri kannustaa kehittymään

Suomessa opettajankoulutukseen saadaan parhaat opiskelijat. Jotta opetustyön vetovoimaisuus säilyisi myös tulevaisuudessa, opettajan ammatti pitää nostaa suojattujen ammattinimikkeiden joukkoon. Nimikesuoja kannustaa osaamisen kehittämiseen ja kelpoisuuden hankkimiseen.
 

Teksti: Suvi Pulkkinen ja Tiina Tikkanen