• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

10 kysymystä yksityisten päiväkotien ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

01.10.2018 - 11.40 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ aloittaa yksityisissä päiväkodeissa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon maanantaina 8.10. kello 00.00. Poliittisella mielenilmauksella vastustetaan hallituksen suunnitelmaa heikentää irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä. Neuvottelujohtaja Petri Lindroos kertoo, mistä on kyse.

1. Keitä OAJ:n jäseniä ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee?

Tässä vaiheessa kielto koskee OAJ:n jäseniä, jotka työskentelevät yksityisissä päiväkodeissa varhaiskasvatuksen opettajana tai päiväkodin johtajana. OAJ:n luottamusmiehet on rajattu kiellon ulkopuolelle.
 
OAJ on lähettänyt sähköpostitse ohjeita aktiivitoimijoille ja kaikille niille jäsenille, joita poliittinen mielenilmaus koskee.
 
Kohdistamme toimenpiteet niihin sektoreihin, joita lakiesitys toteutuessaan koskisi. Toistaiseksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske muita sopimusaloja, esimerkiksi kunta-alaa.

2. Onko kielto velvoittava?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto velvoittaa kiellon piirissä olevia, eli kaikkia yksityisissä päiväkodeissa työskenteleviä OAJ:n jäseniä. Kaikkien OAJ:n jäsenten pitää osallistua järjestöllisiin toimiin, jotta niillä saadaan mahdollisimman suuri vaikutus.

3. Miksi OAJ vastustaa irtisanomissuojan heikennystä?

Kysymys irtisanomissuojan heikentämisestä on OAJ:lle periaatteellinen. Toteutuessaan heikennys asettaisi työntekijät eriarvoiseen asemaan työnantajayrityksen koon perusteella. Lisäksi se kohdistuisi OAJ:n naisvaltaisimpaan jäsenryhmään.
 
Irtisanomissuojan heikennys koskisi esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajia ja päiväkodin johtajia, jotka työskentelevät pienissä päiväkotiyrityksissä. OAJ puolustaa jokaisen jäsenen oikeudenmukaista ja reilua työsuhdeturvaa.
 
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on poliittinen mielenilmaus, joka on suunnattu maan hallituksen lakiesitystä, ei työnantajaa vastaan.

4. Useat ammattijärjestöt ovat aloittaneet ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja jo aikaisemmin. Miksi OAJ ryhtyi järjestöllisiin toimiin vasta nyt?

OAJ on tähän asti pidättäytynyt toimenpiteistä turvatakseen käynnissä olleet yliopiston neuvottelut. Niissä saavutettiin tavoitteiden mukainen tulos 27.9., joka hyväksyttiin 28. syyskuuta.

5. Kuinka kauan ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi. Sen päättymisestä tiedotetaan erikseen.

6. Mitä ylityökielto tarkoittaa?

Ylityökielto tarkoittaa sitä, että työntekijä ei suostu ylityön tekemiseen. Hän tekee päivittäin työvuoroluetteloon merkityn työajan, mutta ei tee sitä pidempiä työpäiviä. Ylitöitä ei ylipäätään voi teettää ilman työntekijän suostumusta.

7. Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Vuoronvaihtokielto tarkoittaa sitä, että työntekijä ei suostu vaihtamaan työvuoroja. Hän noudattaa työvuoroluetteloon merkittyjä työajan alkamis- ja päättymisajankohtia, kuten ne on sinne vahvistettu. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan ei pidä suostua muuttamaan seuraavan päivän keskivuoroa aamuvuoroksi.

8. Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa? Tai vedota hätätyöhön?

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen kuin työvuoroluettelon ajanjakso alkaa. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain sopimalla tai perustellusta syystä.
 
Esimerkiksi jos työvuoroluettelo laaditaan kolmen viikon tasoittumisjaksolle, pitää koko ajanjakson työajat ilmoittaa viikkoa ennen jakson alkua.
 
Jos esimies pyytää suostumaan työvuoron muutokseen, siihen ei pidä suostua, ellei muutokseen ole toiminnan kannalta painavaa syytä. Lasten määrän vaihtelu tai toisen työntekijän kieltäytyminen vuoronvaihtoon eivät ole painavia syitä muuttaa työvuoroja.
 
Työnantajalla ei ole oikeutta muuttaa yksipuolisesti työvuoroja työvuoron jo alettua, vaan muutoksesta pitää sopia. Vuoronvaihtokiellon aikana muutoksiin ei kuitenkaan pidä suostua.
 
Työnantaja ei voi velvoittaa työntekijää vaihtamaan vuoroa tai tekemään ylityötä vetoamalla siihen, että työntekijän on tehtävä hätätyötä. Varhaiskasvatus ei ole sellainen toimiala, jossa työaikalain mukaisen hätätyön tekeminen tulisi kysymykseen.
 
Koska järjestöt ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, työntekijät noudattavat työvuoroluetteloon merkittyjä työaikoja sellaisenaan. Yllättävien poissaolojen johdosta voi tulla tilanteita, joissa aikaisimman aamuvuoron tai viimeisen iltapäivävuoron työntekijä on poissa ja päiväkoti joudutaan avaamaan myöhemmin tai sulkemaan aikaisemmin. Työnantaja ei voi näissä tilanteissa vedota velvollisuuteen tehdä hätätyötä. Henkilökunnan vähyys ei uhkaa lasten henkeä, koska vanhempia voidaan pyytää hakemaan heidät aikaisemmin.

9. Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Voinko kieltäytyä?

Jos työntekijä on sopinut varallaolosta työsopimuksessaan, hän on antanut suostumuksensa vain varallaoloon, ei ylitöihin. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun joku on sopinut toimivansa päiväkodin vakituisena sijaisena. Varallaolo on suunniteltava ja vahvistettava työvuoroluetteloon.

10. Voiko osa-aikainen työntekijä tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Lisätyö ei ole ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä. Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka. Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät.

Jäikö jokin epäselväksi? Kysy lisätietoja!

  • Omalta luottamusmieheltäsi tai OAJ:n sähköisestä palvelusta: jarjestotoimet@oaj.fi
  • OAJ:n palvelupuhelimesta, palvelussuhteen ehdot: 0800 418 402 
  • Päivystysajat ovat: ma klo 10–11 ja klo 14–16, ti–to klo 9–11 ja klo 14–16, pe klo 9–11 ja klo 14–15

Seuraa työmarkkinauutisia!

  • OAJ viestii järjestöllisistä toimista verkkosivuillaan osoitteessa www.oaj.fi.
  • Tilannetta seurataan myös OAJ:n somekanavilla osoitteessa facebook.com/oajry ja twitter.com/oajry.
  • Mikäli kuulut ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen piiriin, mutta et ole saanut sähköpostilla tietoa asiasta, kannattaa varmistaa, että sähköpostisi on ajan tasalla jäsentiedoissasi. Suosittelemme, että käytät henkilökohtaista sähköpostiosoitettasi. Jäsentiedot voit päivittää kirjautumalla omiin tietoihinTäältä löydät ohjeita kirjautumiseen.