• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ammatillisten erityisopettajien kelpoisuusvaatimukset selkeytyvät – OAJ:n vaikuttamistyö tuotti tulosta

08.06.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Maanantaina tulee voimaan ammatillisia erityisopettajia koskeva kelpoisuusasetuksen muutos. Kelpoisuusvaatimukset ovat sitten samat kuin ennen reformia.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen pykälää 16 täsmennetään niin, että jatkossa se säätää erityistä tukea antavan opettajan sekä vaativaa erityistä tukea antavan opettajan kelpoisuudesta.
 
– Meille tuli paljon viestejä jäseniltämme. He kertoivat, että erityistä tukea antavien opettajien kelpoisuussäännös aiheuttaa epäselvyyttä. OAJ välitti kentän huolia tiedoksi ministeriölle, ja järjestön vaikuttamistyöllä saimme epäkohdat korjattua. On hienoa havaita, että opettajilta tullutta palautetta kuunnellaan ja tehdään tarpeelliset muutokset säännöksiin, koulutusasiainpäällikkö Nina Lahtinen iloitsee.
 
Täsmennys hälventää epätietoisuutta
 
Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta astui voimaan vuoden alussa. Asetuksen sisältöä päivitettiin terminologisesti vastaamaan ammatillisen koulutuksen uutta lainsäädäntöä.
 
Opetusministeriön mukaan muutoksista huolimatta kelpoisuusehtojen on ollut tarkoitus vastata ennen 1.1.2018 voimassa ollutta erityisopettajan kelpoisuutta. Pykälän muuttunut muotoilu on kuitenkin aiheuttanut epäselvyyttä siitä, onko erityistä tukea antavien opettajien kelpoisuusvaatimuksia muutettu.
 
Tästä syystä asetusta täsmennettiin niin, että säädetään erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen opettajan kelpoisuudesta eikä enää erityisopettajan kelpoisuudesta.
 
Asetus tulee voimaan maanantaina 11.6.2018.
 
Vaativalle erityiselle tuelle kehittämisryhmä
 
Erityisen tuen tarve on Lahtisen mukaan kasvanut. Erityisopetusta saaneiden osuus kaikista tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on 9 prosenttia. Nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa 18 prosenttia on erityisopiskelijoita.
 
OAJ pitää tärkeänä sitä, että opetusministeriö on asettanut ammatillisen koulutuksen vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän. Ryhmän tehtävänä on selvittää vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutuspolkujen eheyttä ja koulutusmahdollisuuksia.
 
Kehittämisryhmä valmistelee johtopäätökset ja kehittämisehdotukset vuoden 2018 loppuun mennessä. 
 
Sivistysvaliokuntaan selvitys rahoitusjärjestelmän vaikutuksista
 
OAJ seuraa ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanoa tarkasti jatkossakin.
 
– Mielenkiinnolla odotan, saako sivistysvaliokunta syysistuntokaudella selvityksen uuden rahoitusjärjestelmän vaikutuksista ammatillisen koulutuksen järjestämiseen, Lahtinen kertoo.
 
Eduskunta edellytti ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä uudistettaessa, että rahoitusuudistuksen siirtymäkauden aikana opetusministeriö seuraa uuden rahoitusjärjestelmän vaikutuksia ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja tuo sivistysvaliokunnalle selvityksen vuosittain syysistuntokauden aluksi. Samalla arvioidaan myös perusrahoituksen riittävyyttä.
 
– Oppilaitoksissa on käyty läpi lukuisat yt-menettelyt, ja opettajien määrä suhteessa opiskelijoiden määrään on vähentynyt. Lisäksi kuulemme viestejä lähiopetuksen riittämättömyydestä jatkuvasti. OAJ:n näkökulmasta perusrahoitus ei ole riittävää, Lahtinen pahoittelee.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä
Jaa