• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ammattiin opiskeleva haluaa opiskella ja kaipaa opettajan aikaa

28.09.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Lähes joka toinen ammattiin opiskeleva toivoo, että opettajilla olisi enemmän aikaa opettaa, keskustella opinnoista ja opintoihin vaikuttavista asioista, ilmenee tuoreesta Amis 2018 -tutkimuksesta.

Perjantaina julkaistun Amis 2018 -tutkimuksen mukaan ammatilliset opiskelijat arvostavat ammatillista koulutusta ja opiskelemaansa alaa, mutta koulutukseen tyytyväisten määrä on laskenut.
 
– Oli positiivista lukea, että suuri osa ammattiin opiskelevista on vielä tyytyväisiä saamaansa opetukseen, uskoo pärjäävänsä saamallaan koulutuksella, haluaa vaikuttaa yhteiskuntaan ja suhtautuu tulevaisuuteen luottavasti, sanoo erityisasiantuntija Inkeri Toikka OAJ:stä.
 
Tyytyväisyyden väheneminen on Toikan mielestä kuitenkin huolestuttava signaali.
 
– Opiskelijoiden toiveita lähiopetuksen lisäämisestä ja opettajien tavoitettavuudesta on kuultava, jotta kehityksen suunta saadaan kääntymään. Päättäjien on viimeistään nyt kuultava opiskelijoiden toiveet.
 
Amis 2018:n tulosten mukaan opiskelijat kaipaavat lisää opetusta ja opinto-ohjausta. OAJ:n mielestä Suomen Opiskelija-Allianssi Oskun ehdotus ohjausoikeuden laajentamisesta opintojen jälkeen onkin kannatettavaa. Nyt oikeus on vain lukiolaisilla.
 
Reformitiedotuksesta sapiskaa
 
Tuloksista ilmenee, että tieto ammatillisen reformin tuomista muutoksista opintoihin ei ole tavoittanut kaikkia ammattiin opiskelevia. Selvästi alle puolet vastaajista on mielestään saanut riittävästi tietoa reformin vaikutuksista opintoihin oppilaitokseltaan. Opintonsa ennen vuotta 2018 aloittaneista opiskelijoista joka neljäs ei ole varma, kuinka pitkään tutkinnon voi suorittaa vanhojen tutkinnon perusteiden mukaisesti.
 
– Tiedottaminen on tärkeää, kun tehdään uudistuksia, ja on luonnollista, että myös opiskelijat haluavat tietää niistä. Tiedon tarve on suurin siirtymävaiheessa, toteaa Toikka.
 
HOKS askarruttaa
 
Ammatillisille opiskelijoille pitää nykyisin tehdä henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS. Amis 18 -selvityksen mukaan 75 prosenttia vuoden 2018 aikana opintonsa aloittaneista opiskelijoista kertoo, että heille on laadittu HOKS. Vain 69 prosenttia vastaajista kokee päässeensä vaikuttamaan suunnitelman sisältöön. Yli puolelle opiskelijoista on epäselvää, miten ja milloin omaa HOKSia päivitetään. Oppilaitoksilla tuntuu siis olleen hankaluuksia vastata HOKS-velvoitteisiin keväällä 2018.
 
HOKS on opiskelijan luotsi ja se ohjaa opintopolun eri vaiheita.
– Opiskelijan on saatava tietoa sen merkityksestä ja päivittämisestä. On erittäin tärkeää, että siihen kirjataan opiskelijan tarvitseman opetuksen ja opinto-ohjauksen määrät ja että niistä pidetään kiinni.
 
– Valitettavasti ammatillisesta reformista tuli käänteinen kärkihanke, koska aikataulu oli liian tiukka ja koska reformin suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen osui mittavia rahoitusleikkauksia, Inkeri Toikka sanoo.
 
Amis-tutkimuksessa selvitetään systemaattisesti ja valtakunnallisesti ammatillisten opiskelijoiden asenteita, arvoja ja kokemuksia. Tavoitteena on mahdollistaa tietoon perustuva ammatillisen koulutuk­sen kehittäminen. Vuoden 2018 tutkimuksen otos oli 4583 vastaajaa.