• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Andreas Schleicher suitsuttaa Suomea: opettajat huipputuottavia

23.03.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Pisa-tutkimuksesta vastaava OECD:n apulaispääsihteeri Andreas Schleicher suitsutti suomalaisopettajia koulutuksen ISTP-huippukokouksessa Lissabonissa.

Suomen esimerkki koulutuksen ja huippuopettajien maana innostaa edelleen maailmalla. Pisa-menestyjämaiden opetusministereille ja opettajajärjestöjen puheenjohtajille pitämässään puheessa OECD:n Andreas Schleicher suitsutti suomalaista koulutusjärjestelmää ja opettajia.
 
Suomen vahvuuksia ovat Schleicherin mukaan korkeasti koulutetut opettajat, ammatin korkea arvostus, opettajien autonomia sekä oppivat ja kehittävät kouluyhteisöt.
 
Schleicher toi International Summit on the Teaching Profession –huippukokouksessa esiin myös sen, että suomalaisopettajat tekevät työtään huipputuottavasti. Tämä näkyy siinä, että suomalaiset oppilaat ja opiskelijat käyvät koulua hyvin vähän verrattuna verrokkeihinsa.
 
Opettajien arvostus näkyy oppimistuloksissakin

Andreas Schleicher kävi puheenvuorossaan kattavasti läpi tilastoja eri maiden oppimistuloksista. Oppimistuloksiin vaikuttaa hänen mukaansa vahvasti se, kuinka paljon opettajat kokevat työtään arvostettavan.
 
OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen korostivatkin heiltä etukäteen pyydetyssä puheessaan sitä, että Suomessa opettajien ammatin arvostusta on vaalittava.
 
Opettajilta vaaditaan yhä enemmän
 
Opettajiin kohdistuvat odotukset ovat Andreas Schleicherin mukaan korkeat ja kasvavat entisestään.
 
Opettajilta odotetaan syvällistä ja laajaa ymmärrystä opettamastaan ja opettamistaan opiskelijoista, koska se, mitä opettajat tietävät ja mistä he välittävät, vaikuttaa valtavasti opiskelijoiden oppimiseen.
 
– Tämä edellyttää opettajilta vahvaa ammatillista professiota. Heillä täytyy olla sekä ammatillista tietoa että ammatillisesta osaamista, jotta opetuksella saavutetaan sille asetetut laajat kognitiiviset, sosiaaliset ja emotionaaliset tavoitteet.
 
Opettajien työtä vaikeuttaa ja roolia muuttaa Schleicherin mukaan sekin, että helposti opittavat ja testattavat taidot ja tiedot ovat myös juuri niitä, jotka ovat helposti digitalisoitavissa, automatisoitavissa ja ulkoistettavissa.

International Summit on The Teaching Profession
  • ISTP järjestetään jo kahdeksatta kertaa. Tänä vuonna kokous järjestetään 22.–23.3.2018 Lissabonissa, Portugalissa, ja keskiössä on opettajan professio.
  • Huippukokouksen järjestävät yhteistyössä Portugalin hallitus, taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD sekä maailman opettajajärjestö Education International.
  • Suomen delegaatioon osallistuvat opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen ja OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen lisäksi Suomen rehtorien puheenjohtaja Antti Ikonen, ministerin erityisavustaja Daniel Sazonov sekä OAJ:n kansainvälisten asioiden koordinaattori Anders Rusk.