• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Budjetin plussat ja miinukset

30.08.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Budjetissa heltisi rahaa lukioiden kehittämiseen ja työvoiman osaamisen päivittämiseen, mutta toiveet oppimisen tuen lisäämisestä osoittautuivat turhiksi. Kokonaisuudessaan koulutuksen rahoitus vuodelle 2019 pienenee, sillä hallituksen kärkihankkeet päättyvät.

1. Lukioille kehittämisrahaa
 
PLUSSA
 • Budjetissa lukiot saivat rahaa 10 miljoonaa euroa.
 • Lukioiden rahoitus supistui 2,7 prosenttia valtionosuusjärjestelmän takia. Nyt rahoituksen alenemaa kompensoidaan kehittämisrahalla. Sillä tuetaan lukiokoulutuksen uudistamista, mikä oli yksi OAJ:n budjettivaatimuksista.
MIINUS
 • Tämä ei muuta sitä tilannetta, että valtion rahoitus ei läheskään vastaa lukiokoulutuksen todellisia kustannuksia.
2. Tutkimukselle ja innovaatioille lisäpotti
 
PLUSSA
 • Suomi ei pärjää ilman innovaatioita. Sipilän hallitus nostaa tutkimus- ja innovaatiorahoitusta yhteensä 112 miljoonalla eurolla.
MIINUS
 • Suurin osa lisärahasta jaetaan Business Finlandin (entinen Tekes) ja Suomen Akatemian kesken, mutta ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan liikeni vain 5 miljoonaa.
 • Korkeakoulujen rahoitus pienenee monta kymmentä miljoonaa ensi vuodelle, kun yliopistoindeksi on jäädytetty eikä rahoitustaso seuraa kustannusten nousua.
3. Panostusta osaamisen päivittämiseen
 
PLUSSA
 • Työntekijän on päivitettävä osaamistaan jatkuvasti, jos mielii pärjätä työmarkkinoilla.
 • Vuoden 2018 lisätalousarviossa turvataan 30 miljoonalla eurolla osaavan työvoiman saantia.
 • 10 miljoonaa euroa tulee ammatillisissa oppilaitoksissa annettavaan täsmäkoulutukseen, joka tähtää tutkinnon osien tai pienempien osaamiskokonaisuuksien opiskeluun.
 • 10 miljoonalla eurolla laajennetaan ja nopeutetaan maahanmuuttajien koulutusta.
 • 10 miljoonaa euroa lohkeaa korkeakoulujen toteuttamaan muuntokoulutukseen, jolla koulutetaan osaajia esimerkiksi ohjelmisto-, teknologia- ja sotealoille.
MIINUS
 • OAJ:n mielestä nämä ovat hyviä keinoja taittaa osaajapulaa.  Huonoa on se, että lisärahat tulevat vain tälle vuodelle.
 • Jatkuvaan oppimiseen tarvitaan uusia malleja ja pitkäjänteistä rahoitusta, jotta korkeakoulut pystyvät ottamaan kunnolla vastuuta uudesta tehtävästään jatkuvan oppimisen tuottajina.
4. Rahaa liikkuvalle koululle
 
PLUSSA
 • Yli 90 % Suomen kunnista on lähtenyt mukaan Liikkuva koulu -hankkeeseen, joka saa budjetissa 5 miljoonaa euroa. Hanketta on tarkoitus laajentaa vahvemmin myös toisen asteen oppilaitoksiin.
 • Vammaispalvelulakiin on tulossa muutos vuonna 2021 ja vammaisten lasten varhaiskasvatus muuttuu maksuttomaksi. Päätös koskee noin 3500:ta lasta.
MIINUS
 • Riittävä oppimisen tuki on tehokas keino tasata oppilaiden taustoista tulevia eroja, mutta tässä budjetissa perusopetuksen oppimisen tukeen ei herunut lisärahoitusta. OAJ:n tekemässä selvityksessä vain kolme prosenttia opettajista ja rehtoreista oli sitä mieltä, että oppimisen tuen resurssit ovat riittävät.
 • OAJ toivoi budjettiriihestä rahaa erityisopettajien palkkaamiseen erityisesti haastavien alueiden kouluihin.
5. PITKÄ MIINUS
 • OAJ pitää kohtuuttomana hallituksen aikeita helpottaa työntekijöiden irtisanomista alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Esitys on peruttava.
Jaa