• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Esiopettaja tarttui työaikakokeiluun – Työtunteja sinne, missä tarvitaan

17.12.2018 - 07.00 Uutinen
Kuvituskuva

Osa Espoon esiopetuksen opettajista aloittaa ensi vuoden alusta kokeilun uudesta työaikamallista. Kokeilulla halutaan parantaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatua. OAJ toivoo, että muutkin kunnat innostuvat kokeiluun.

OAJ ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ovat hyväksyneet Espoon paikallisen virka- ja työehtosopimuksen esiopettajien työaikakokeilusta. Kokeilu alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.7.2020.

Uudessa työaikamallissa työaika ei muutu, mutta sitä voidaan käyttää joustavammin työtilanteen mukaan. Kokeilulla halutaan edistää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatua, kun aikaa varataan enemmän suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen sekä yhteistyötehtäviin. Tavoitteena on varmistaa, että työaika riittää kaikkiin esiopettajan tehtäviin.

Helpotusta työajan suunnitteluun

Puutarhurin päiväkodin esiopettaja Seija Nurminen halusi päästä kokeilemaan, helpottaisiko vuositasolla tasoittuva työaika työajan järkevää suunnittelua ja oli tyytyväinen, kun myös esimies ja tiimikaverit suhtautuivat kokeiluun myönteisesti.

— Minusta tuntuu fiksulta, että työtunteja voi lisätä sinne, missä niitä tarvitaan, kuten ajanjaksolle, jolloin käyn lapsen esiopetussuunnitelma- eli LEOPS-keskusteluja, ja ottaa tasoitusvapaat silloin, kun on otollisempi aika, hän sanoo.

 Puutarhurin päiväkodissa työaikakokeilu on vielä alussa. Nurminen on tehnyt esimiehensä kanssa työaikasuunnitelman kevätkaudeksi, mutta varsinaista käytännön kokemusta ei vielä ole.

— Työajan suunnittelulla saadaan tietysti lisäaikaa sinne, minne tunteja lisätään ja se helpottaa arkea sillä hetkellä, mutta miten helposti suunniteltujen tasoitusvapaiden pitäminen sitten käytännössä onnistuu, se jää nähtäväksi, Nurminen miettii. 

Kokeiluun osallistuu kymmeniä

Espoossa esiopetuksen työaikakokeiluun on lähdössä mukaan 18 esimiestä ja 34 esiopettajaa 20:stä eri yksiköstä. Kokeiluun osallistumisesta maksetaan kertakorvaus, joka on maksimissaan 600 euroa kalenterivuodessa.

Uudessa työaikamallissa työaika lasketaan etukäteen koko toimintavuodelta ja työaikasuunnitelma laaditaan siten, että ruuhkahuippuihin varataan enemmän työaikaa. Vuorokautinen ja viikoittainen ylityöraja säilyvät entisellään. Työaikaa tasoitetaan pitämällä tasoittumisvapaita.

Lisää kokeiluja odotetaan

OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson toivoo, että muutkin kunnat innostuisivat kokeilemaan uudenlaista työaikamallia.

— Olisi hienoa, jos saisimme lisää kokeiluja käyntiin. Tämä työaikamalli sopii esimerkiksi varhaiskasvatuksen erityisopettajille hyvin.

Johansson muistuttaa, että vuotuisen työajan suunnitteluun ja paikalliseen neuvotteluun on varattava paljon aikaa. Paikallinen virka- ja työehtosopimus hyväksytään ensin paikallisessa yhdistyksessä, minkä jälkeen se tulee OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan käsittelyyn. Toimikunnan esityksestä OAJ:n hallitus päättää hyväksyä paikallisen sopimuksen työaikakokeilusta.

— Jos joku kunta haluaa käynnistää työaikakokeilun ensi syksystä, valmistelut kannattaa aloittaa heti alkuvuodesta. Olisi hyvä, että paikallinen virka- ja työehtosopimus työaikasuunnitelmineen tulisi OAJ:n käsittelyyn jo maalis-huhtikuussa, Johansson sanoo.

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Leena Koskela