• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kansanedustajien sisäilmaryhmältä ratkaisuehdotuksia – OAJ kiittää toimenpide-esityksiä

07.06.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Kansanedustajien sisäilmaryhmä on tehnyt yhteistyössä eri järjestöjen kanssa toimenpide-esitykset sisäilmaongelmien ratkaisemisesta. OAJ:n työelämäasiamies Riina Länsikallio pitää esityksiä kannatettavina.

Ensimmäiseksi kansanedustajien sisäilmaryhmä tähdentää Julkishallinnon hankintaosaamisen parantamista, jotta jo kilpailutuksessa
varmistetaan terve ja turvallinen rakentaminen. Ryhmä odottaa ympäristöministeriöltä tai Kuntaliitolta ohjeistusta siitä, miten julkisen sektorin rakennuksia ilmanvaihto ja siivous hoidetaan niin, että rakennukset pysyvät terveinä.
 
– Kuntien kiinteistötoimessa on tehtävä selväksi se, minkä tahon kuuluu huolehtia siitä,
että rakennuksia ylläpidetään, huolletaan ja korjataan tavalla, joka estää
ennalta sisäilmaongelmien syntymistä, työelämäasiamies Riina Länsikallio sanoo.
 
Lasten varhaiskasvatus ja koulunkäynti turvattava
 
Kansanedustajat haluavat turvata koulun tai päiväkodin sisäilmasta oirehtivien ja sairastuneiden lasten koulunkäynnin ja varhaiskasvatuksen. Päättäjät patistavat käytäntöjen yhtenäistämiseen eri puolilla Suomea. Esimerkiksi väistötiloista olisi syytä olla samankaltaiset käytännöt koko maassa.
 
– Haluamme säännölliset oirekyselyt kouluihin, päiväkoteihin ja terveydenhoidon
yksiköihin, jotta ongelmatilat saadaan selville ennen kuin lapsia ja työntekijöitä
sairastuu. Koulu- ja päiväkotilasten oireita koskevat kyselyt on tehtävä myös lasten vanhemmille, ei vain lapsille itselleen, sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja, vihreiden kansanedustaja Satu Hassi sanoo.
 
Sisäilmatyöryhmän ehdotukset ovat kansanedustajien palautetta hallituksen terveet tilat 2028-ohjelmaan. Hallituksen hiljattain hyväksymä toimenpideohjelma on Hassin mukaan sangen yleisluontoinen.
 
– Toivottavasti kansanedustajien sisäilmaryhmän esille nostamat asiat päätyvät mukaan, kun päätetään konkreettisemmista toimista, Hassi sanoo.
 
Kunnat ja vanhemmat tarvitsevat sisäilmaryhmän mukaan selkeän ohjeistuksen siitä, kenelle ilmoitetaan, jos epäilee lapsen oireiden johtuvan sisäilmasta. Kunnille ovat myös tarpeen ohjeet, miten välttää korjaustöissä tiivistyskorjausten kaltaisia vippaskonsteja, joissa vaurioituneet rakenteet jätetään ennalleen.
 
Klinikoita ja väistötiloja
 
Sisäilmaryhmällä on useita terveydenhoitoon liittyviä ehdotuksia. Ryhmä haluaa, että sairastumistilanteessa tehdään kartoitus yhdessä potilaita edustavien järjestöjen kanssa. Tarvitaan myös lisää tutkimusta lääketieteellisistä syy-yhteyksistä, diagnostiikasta,
hoitomenetelmistä sekä sairastuneiden tilanteista ja tarpeista.
 
Vaikka potilaan oireiden syyksi epäillään sisäilmaa, ei pidä jättää tutkimatta muita kuin hengitysteihin liittyviä sairauksia. On selvitettävä myös hoito- ja kuntoutusmenetelmien vaikuttavuus.
 
Kansanedustajat haluavat eri puolille maata sisäilmasta oirehtivien ja sairastuneiden diagnosointiin ja hoitoon erikoistuneita klinikoita, jotka tekevät myös
tutkimustyötä. Myös väistötilat ovat tarpeen, samoin eettiset ohjeet oppilashuollolle ja työterveyshuollolle.
 
– Kun epäily sisäilmaongelmasta herää, terveydenhuollon tulee käynnistää prosessi sen
selvittämiseksi, onko kyseessä kosteusvaurio ja siihen liittyvä mikrobivaurio ja liittyykö siihen terveysriski, Hassi toteaa.
 
Työpaikkakyvyttömyydelle selkeät kriteerit
 
Sosiaaliturvan osalta sisäilmaryhmä ehdottaa, että työpaikkakyvyttömyydelle laaditaan selkeät kriteerit ja määritellään vastuut.
 
– Työpaikkakyvyttömyydestä pitäisi seurata oikeus työskennellä työtilassa, joka ei
sairastuta. Jos tällaista työtilaa ei voida järjestää, on oltava oikeus sosiaaliturvaan.
Työpaikkakyvyttömyydestä ei saisi seurata putoaminen sosiaaliturvan
ulkopuolelle, Hassi sanoo.
 
OAJ on yksi yhdeksästä järjestöstä, joka on yhteistyössä kansanedustajien sisäilmatyöryhmän kanssa tehnyt toimenpide-esityksiä. Mukana ovat olleet myös Suomen vanhempainliitto ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä