• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kunnat tarttuivat suunnitteluaikaan – Raumalla raamit valmiina

21.09.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Lähes kaikki kunnat ovat tarttuneet varhaiskasvatuksen opettajien uuteen suunnittelu- arviointi- ja kehittämisaikaan. OAJ kyseli asiaa luottamusmiehiltään, jotka kokoontuivat neuvottelupäiville Akava-talolle tällä viikolla.

Kevään sopimusneuvotteluissa sovittiin, että varhaiskasvatuksen opettajien on varattava 13 prosenttia viikkotyöajastaan pedagogiseen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Aikaisemmin suunnitteluaikaa oli 8 prosenttia työajasta.
 
OAJ:n kyselyn mukaan toukokuussa voimaan tullut sak-aika ja uudet ohjeetkin on otettu käyttöön lähes kaikissa kunnissa. Kunnissa varataan varhaiskasvatuksen opettajien viikkotyöajasta 13 prosenttia eli noin 5 tuntia suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Sen lisäksi varataan erikseen työaikaa huoltajien tapaamisiin, tiimipalavereihin ja asiantuntijayhteistyöhön.
 
Ohjeet ovat selkeät
 
Raumalla sak-ohjeistusta on käyty läpi hyvässä yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa. Jukon pääluottamusmies Päivi Jumppainen kertoo, että neuvonpito työnantajan kanssa eteni hyvin.
 
– Raami on nyt sellainen, että 5 tuntia viikossa on sak-aikaa. Siitä 3 tuntia 15 minuuttia voi käyttää haluamassaan paikassa ja lopun ajan työpaikalla tilanteesta riippuen.
 
Sak-aikaan sisältyy Jumppaisen mukaan kaikki se työ, joka on mainittu Kuntatyönantajien ohjeistuksessa. Siitä ei tarvinnut erikseen neuvotella työnantajan kanssa. 
 
– Ohjeet ovat selkeät ja kumpikin osapuoli on niiden takana.
 
Suurin käytännön ongelma Raumalla on ollut sopivien työtilojen puute. Siksi sak-aikaa ei voitu sijoittaa työpaikalle enempää kuin tunti 45 minuuttia viikossa.
 
– Uudessa päiväkodissa on hienot työtilat, mutta paljon on myös päiväkoteja, joissa ei ole rauhallista työpistettä tai kunnossa olevia välineitä. Pelkkä kahvihuoneen pöydän nurkka ei sovi suunnitteluun, Jumppainen sanoo.
 
Opettaja ei saa antaa periksi
 
Jumppainen neuvoo varhaiskasvatuksen opettajia pitämään tiukasti kiinni omasta sak-ajastaan ja merkitsemään sen aina työvuoroluetteloon. Opettajaa ei saa tulla kiskomaan sak- töiden keskeltä muihin töihin, vaikka päiväkodissa olisi akuutti henkilöstöpula.
 
– Sak- työ on aivan yhtä arvokasta kuin muukin työ. Varhaiskasvatuksen opettajan on oltava tässä asiassa tiukkana, Jumppainen sanoo.
 
OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson on iloinen, että sak-aika on osattu ottaa kunnolla käyttöön.
 
– Kuntien ohjeistukset ovat selkeitä. Kuntatyönantajien laatima yleiskirje ja sitä täydentävät lisäohjeet ovat olleet hyvänä apuna paikallisten työaikaohjeiden laadinnassa. Toivottavasti käytännön toteutus onnistuu yhtä hyvin. Ensi vuoden alkupuolella OAJ selvittää, miten on käynyt, hän sanoo.
 
Johansson tähdentää, että sak-ajan pitää toteutua kaikkina vuodenaikoina, silloinkin kun henkilöstöä on paikalla vähemmän.
 
OAJ kouluttaa joka syksy
 
OAJ järjestää joka syksy pääluottamusmiesten neuvottelupäivät, joille kutsutaan kohdennetusti sopimusalan mukaan pääluottamusmiehet sekä paikallis- ja alueyhdistysten puheenjohtajat. Tänä syksynä OAJ tapaa yhteensä noin 260 kunnan yleissivistävän, OVTESin ja varhaiskasvatuksen KVTESin sopimusalaa edustavaa paikallista edunvalvojaa neljän kaksipäiväisen neuvottelupäivän aikana.
Lisäksi OAJ järjestää omat pääluottamusmiesten neuvottelupäivät ammatillisille ja ammattikorkeakouluille.
 
Teksti ja kuva: Riitta Korkeakivi