• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kunta-ala valmistautuu työn murrokseen

11.10.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet käynnistävät työn murroksen pitkäjänteisen seurannan kunta-alalla. Tavoitteena on pitää huolta julkisen sektorin kunnosta ja toimintaedellytyksistä.

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet käynnistävät työn murroksen pitkäjänteisen seurannan kunta-alalla. Kuntatyönantajien KT ja työntelkijöitä edustavat pääsopijajärjestöt JUKO, JAU ja KoHo ovat sopineet yhteisen linjauksen siitä, kuinka työn murrosta kunta-alalla seurataan.
 
Työn muutoksen pitkäjänteinen seuranta ohjataan osapuolten työryhmien tehtäväksi. Tämän lisäksi kuunnellaan työpaikkojen edustajia, johtoa ja henkilöstöä sekä muita asiantuntijoita. Työn organisoinnin ja toiminnan suuntaviivat yhteisille toimille hyväksyttiin vuosille 2019–2020.
 
Työn murroksesta yhteinen kuva
 
Tavoitteena on rakentaa työn murroksesta yhteinen kuva ja vahvempi tietopohja, jota hyödynnetään kunta-alan ja sen työmarkkinoiden kehittämisessä. Henkilöstön osaaminen ja osaavan henkilöstön saaminen kunta-alalle on turvattava myös tulevaisuudessa.  Vaikuttava, jatkuvasti kehittyvä ja kustannustehokas julkinen sektori on Suomelle ja kansalaisille yhtä tärkeä kuin vientisektorin menestys.  Julkisen sektorin kunnosta ja toimintaedellytyksistä on pidettävä jatkuvasti huolta.
 
Työn murroksen seurannassa keskitytään työn muutosten tarkasteluun kunta-alan ammateissa, toimialoilla ja työpaikoilla. Seurannassa hyödynnetään myös muiden toimialojen ja maiden kokemuksia, sekä erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia.
 
Yhteistyötä työelämän kehittämiseksi
 
KT ja pääsopijajärjestöt jatkavat näin yhteistyötä työelämän kehittämiseksi ja palvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi. Käynnissä on muun muassa yhteinen kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämishanke Kunteko2020, jonka Tekojen torilla nostetaan myös tulevina vuosina hyviä käytäntöjä ja kiinnostavia ratkaisuja esiin.
 
Kunta-alan työmarkkinaosapuolet haluavat olla aktiivisesti mukana edistämässä työn sisältöjen, toimintatapojen ja organisointitapojen kehittämistä. Tavoitteena on, että tuloksellisesti toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut säilyvät myös jatkossa suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin ytimessä.
Jaa