• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kymmenen kysymystä yksityisten ammatillisten oppilaitosten vuosityöajasta

23.11.2018 - 11.45 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n neuvottelupäällikkö Eila Urpilainen vastaa kymmeneen kysymykseen yksityisten ammatillisten oppilaitosten vuosityöajasta.

1. Keitä uusi OAJ:n ja Sivistyönantajien neuvottelema työaikamalli koskee?

Se koskee noin 30 yksityisen ammatillisen oppilaitoksen opettajaa, jotka ovat yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piirissä. Näitä opettajia on yli 1 200. Sopimus ei koske yksityisiä ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia.

2. Mikä on mallin suurin muutos ja milloin se tulee voimaan?

Uusi työaikamalli on opetushenkilöstön vuosityöaika. Työaikaa ei siis enää tarkastella viikoittaisena opetustunteina, vaan työaikaan luetaan kaikki opettajan tekemä työ. Siirtymäaikaa on viisi vuotta.

Ensimmäiset oppilaitokset voivat siirtyä uuteen järjestelmään elokuussa 2019, mutta viimeistään se pitää ottaa käyttöön syksyllä 2023. Työnantaja päättää siirtymisajankohdan.

3. Miten käy palkan ja työajan?

Palkkaus vastaa opettajan työmäärää. Jos työmäärä uuden sopimuksen myötä lisääntyy, myös palkka nousee vastaavasti.

Yksilötasolla muutoksia voi syntyä esimerkiksi sen mukaan, miten opettajan työtehtävät muuttuvat. Jos opettajalla on ollut ennen vuosityöaikaan siirtymistä paljon ylitunteja ja siten suuri työmäärä, palkka voi muutoksessa laskea, jos työmäärä samalla vähenee.  

4. Miten opettajan työaika lasketaan?

Kokoaikaisen opettajan vuosittainen työaika on 1 500 tuntia, ja työnantaja voi määrätä työtä 1 700 tuntiin saakka. Sen ylittävästä työstä pitää sopia erikseen opettajan kanssa.

Oppilaitos määrittää 12 kuukauden suunnittelukauden – joko lukuvuosi tai kalenterivuosi - jonka ajalle sopimuksen mukainen työaika ja vapaa pitää sijoittaa. Osa-aikaisen opettajan työaika voi olla 800 ja 1500 tunnin välillä. Jos työaika jää alle 800 tunnin (tai alle 20 tuntia viikossa), opettaja on tuntiopettaja, jolle on omat sopimusmääräyksensä.

5. Sopimuksessa mainitaan vastuutyö. Mitä se on?

Vähintään 25 prosentin osalta opettaja saa itse määrätä, missä ja milloin hän tekee työtään. Tätä kutsutaan yksityisellä opetusalalla vastuutyöksi. Tyypillisesti tällaista työtä on esimerkiksi oman opetuksen suunnittelu ja jälkityö sekä arviointityö. Vastuutyö voi olla monenlaista muutakin työtä, jota ei tarvitse tehdä koululla. Vastuutyöhön osoitettavan työajan määrään vaikuttaa opettajan työtehtävien luonne. Työajan kokonaisuus suunnitellaan ennen suunnittelukauden alkua ja suunnitelmaa tarkistetaan vuoden aikana vastaamaan todellisen työajan tarvetta.

6. Paljonko opettaja saa vapaata?

Opettajalla on täyden työvuoden aikana 12 vapaajaksoviikkoa. Niistä 6–8 viikkoa pitää sijoittaa touko-syyskuulle ja vähintään neljä viikkoa on annettava yhdenjaksoisena.

7. Opettajan kesätauko saattaa lyhentyä. Miksi näin? 

Työajan ja vapaajaksojen uudella sijoittelulla pyritään vastaamaan siihen, että oppilaitokset voisivat toimia myös kesäisin. Nykyinen ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja rahoitussäädökset edellyttävät tätä. Opettajan vapaiden määrä vuodessa vastaa nykyisen vapaan määrää.

8. Miten on otettu huomioon eri opettajaryhmien erilaiset palvelussuhteen ehdot?

Ammatillisen aineiden opettajilla opetusvelvollisuus on ollut korkea, keskimäärin 26 tuntia. Nämä opettajat siirtyvät perussopimuksen piiriin. Siirtymähetkellä työsuhteessa oleville liiketalouden opettajille sopimus turvaa korotetun vastuutyöajan määrän. Näin on otettu huomioon kaupan alan alempi opetusvelvollisuus. Uuden työaikamallin käyttöönoton jälkeen palvelusuhteeseen tulevat opettajat eivät korotusta enää kuitenkaan saa.

9. Uudistuksella on suuri merkitys sosiaali- ja terveysalan ja metsäalan opettajille, millainen?

Sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten ja metsäalan opettajien palkka, työaika ja vapaajaksot tulevat olemaan samat kuin muilla ammatillisten oppilaitosten opettajilla. Siirtyminen vuosilomalain piiristä vapaajaksojärjestelmään lisää näiden opettajien vapaita. Vapaajaksojen määrää ei nosteta kahteentoista kuitenkaan kerralla, vaan kolmen vuoden kuluessa.

10. Säilyvätkö opettajilla kokemuslisät?

Opettajan palkkaan kertyy yhä kokemuslisiä, mutta korotusprosentteihin tulee muutoksia. Lisäksi ammatillisten opettajien palkkataulukoita yhdistettiin niin, että hinnoittelutunnuksia on nyt neljä, kun niitä aiemmin oli kuusi.

Työajasta lisätietoa Työelämäoppaassa!

Lue myös

Teksti: Heikki Sahlman
Kuva: Leena Koskela
Kuvankäsittely: Maija Kauppila