• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lasten lakisääteinen tuki ei toteudu esiopetuksessa

02.08.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Yli 70 prosenttia OAJ:n tekemään kyselyyn vastanneista esiopetuksen opettajista ilmoitti, että esiopetusikäiset lapset eivät saa oppimiseensa ja kasvuunsa tukea viipymättä. Heillä olisi kuitenkin oikeus tukeen heti, kun siihen on tarvetta. Oikeus kasvun ja oppimisen tukeen on kirjattu perusopetuslakiin.

Selkeästi heikoimmin esiopetuksessa toteutuu lapsen mahdollisuus saada tarvitsemaansa erityisopetusta. Joka viides selvitykseen vastannut opettaja kertoi, että osa-aikaista erityisopetusta ei ollut tarjolla esiopetuksessa koskaan ja yhtä moni ilmoitti, ettei lapsilla ole mahdollisuutta saada erityisopetusta osana erityistä tukea.
Esiopetuksen lapsiryhmien koossakaan ei oteta riittävästi huomioon tuen tarpeessa olevia lapsia.
 
– Ryhmäkokoja ei ole saatu pienemmiksi, vaikka lapsiryhmässä olisi tukea tarvitsevia lapsia. Meillä on kuitenkin lapsia, jotka ilman muuta tarvitsevat pienemmän ryhmän kasvunsa ja oppimisensa tueksi. Pienemmässä ryhmässä lapsen tuen tarpeet pystytään ottamaan paremmin huomioon ja siinä voidaan toteuttaa yksilöllisiä pedagogisia ratkaisuja, erityisasiantuntija Auli Setälä sanoo.
 
Raha ratkaisee
 
– Rahalla on suuri vaikutus siihen, miten tuki toteutuu. Tämä kävi ilmi myös aiemmassa perusopetuksen kolmiportaisen tuen selvityksessämme, jossa ainoastaan 3 % vastaajista kertoi resurssien riittävän perusopetuksessa. Resursseilla tarkoitetaan muun muassa riittävää määrää opettajia ja erityisopettajia ryhmässä, opettajan aikaa lasta kohti sekä ryhmäkokoa, erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen kertoo. 
OAJ:n mielestä selvitys osoittaa, että sekä kuntien että valtion pitää budjetoida lisää rahaa erityisopetukseen, jotta jokaisen lapsen lakisääteinen tuki saadaan toteutumaan. Esiopetuksen opettajia ja erityisopettajia on oltava riittävä määrä, ja erityisryhmiä ja pienryhmiä tarvitaan edelleen.
 
– OAJ vaatiikin, että oikea-aikainen ja riittävän vahva tuki on taattava lapsille jo opinpolun alkupäässä. Laissa pitäisi myös säätää erityisopettajamitoituksesta siten, että esiopetuksessa on korkeintaan 50 lasta yhtä erityisopettajaa kohden, Auli Setälä sanoo.
 
Teksti: Airi Vuolle
 
Lue lisää:
Jaa