• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lemin palkkakiista ratkesi opettajien eduksi – OAJ: esimiestyöstä pitää maksaa

10.10.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Lähiesimiehinä toimivat varhaiskasvatuksen opettajat saavat nyt lähiesimiehen palkkaa. OAJ selvitti luottamusmiehiltään, miten kunnat soveltavat keväällä voimaan tullutta muutosta.

Lappeenrannan kupeessa sijaitseva Lemi korjasi kolmen lähiesimiehenä toimivan varhaiskasvatuksen opettajan palkat vasta sitkeän väännön jälkeen. Jukon pääluottamusmies Taija Savolainen on helpottunut, että kunta yhtyi lopulta OAJ:n ja KT Kuntatyönantajien tulkintaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen uuden hinnoittelukohdan soveltamisesta.
 
OAJ ja KT sopivat kevään sopimusneuvottelujen yhteydessä päiväkodin johtajien ja esimiesten uudesta hinnoittelukohdasta. Toukokuun alusta lähtien vastaavan varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväkohtainen palkka on määräytynyt tämän hinnoittelukohdan mukaisesti.
 
Lemillä kolme kunnan varhaiskasvatuksen opettajaa toimii oman työnsä ohella myös päiväkodin lähiesimiehenä. Aikaisemmin he saivat työstään lastentarhanopettajan palkkaa ja esimiestehtävät oli huomioitu tehtäväkohtaisessa palkassa päiväkodin koon perusteella. 
 
Vasta OAJ:n vahvan vaikuttamistyön ja KT:n ohjeistuksen jälkeen Lemi vaihtoi vastaavien varhaiskasvatuksen opettajien palkat uuteen hinnoittelukohtaan. Nyt palkat ovat paremmat. Ne määräytyvät esimiesten hinnoittelukohdassa tehtävän vaativuuden mukaan.
 
 
Sitkeä taistelu kannatti
 
Taija Savolainen on käynyt kuukausien sitkeän taistelun näiden kolmen varhaiskasvatuksen opettajan palkan nostamiseksi uuteen hinnoittelukohtaan. Jo huhtikuussa hän kävi ensimmäisen neuvonpidon kunnan KVTES-vastaavan ja työnantajan kanssa. Kaikki näytti sujuvan helposti, kunnes toukokuussa kävi ilmi, ettei hinnoittelukohdan muutos näkynytkään palkkakuitissa.
 
– Aloin selvittää asiaa. Työnantaja perusteli, ettei palkan hinnoittelukohtaa voi muuttaa, koska varhaiskasvatuksen opettajat eivät toimi esimiehinä jatkuvasti. 
 
Savolainen oli varma omasta tulkinnastaan, että lähiesimiehinä toimiville opettajille kuuluu lähiesimiehen palkka. Samoilla linjoilla oli OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson, joka puolestaan oli yhteydessä Kuntatyönantajiin. KT:n tulkinta oli sama kuin Savolaisen ja Johanssonin, mutta Lemi harasi vastaan.
 
Lopulta elokuun viimeisenä päivänä Lemin kunta päätti, että kaikkien kolmen päiväkodin vastaavan varhaiskasvatuksen opettajan nimikkeet muutetaan päiväkodin johtajan nimikkeiksi ensi vuoden alusta lähtien ja että he saavat lähiesimiehen palkan takautuvasti 1. toukokuuta 2018 lähtien. 
 
– Työtehtävät eivät muuttuneet. Työnantaja totesi, että jos uusia tehtäviä joskus tulee, myös palkka tarkastellaan uusiksi, Savolainen sanoo.
 
 
OAJ turvasi selustaa
 
Savolainen on hyvillään siitä, että neuvottelutyö kannatti. OAJ turvasi selustaa.
 
– Oli hienoa, että sain OAJ:n asiantuntijoilta apua, enkä jäänyt yksin näiden asioiden kanssa.
 
Savolainen toimii ensimmäistä kauttaan pääluottamusmiehenä. Kolmen varhaiskasvatuksen opettajan palkkahinnoittelukohdan korjaaminen oli hänen ensimmäinen iso keissinsä ja siitä tuli paljon kiitosta.
 
– Luottamus itseeni ja järjestöön kasvoi, kun uskalsin pitää kiinni sopimuksesta ja viedä asiaa eteenpäin. Taistelin työntekijöiden puolesta enkä antanut periksi. Sain OAJ:lta tukea siihen, että olin tulkinnut sopimuskohdan oikein, Savolainen sanoo.
 
 
Kunnat tarkkailussa
 
OAJ:n luottamusmieskoulutuksessa kävi ilmi, että kaikki kunnat eivät ole vielä sinut uuden hinnoittelukohdan kanssa. Johansson muistuttaa, että esimiestyöstä pitää maksaa sopimuksen mukaista palkkaa. OAJ ja KT ovat sopineet, että työnantajan pitää siirtää 1.5.2018 alkaen johto- ja esimiestehtävien hinnoittelukohtaan kaikki vastaavat lastentarhanopettajat ja varhaiskasvatuksen opettajat, jotka toimivat oman päiväkotinsa tai toimipisteensä välittöminä esimiehinä.
 
– Jos joku kunnista vielä soveltaa väärää palkkahinnoittelukohtaa esimiehenä toimivaan vastaavaan lastentarhanopettajaan tai varhaiskasvatuksen opettajaan, OAJ:n jäsenen kannattaa olla yhteydessä omaan luottamusmieheensä, Johansson neuvoo.
 
Luottamusmiehet tietävät, miten asiassa pitää edetä, koska OAJ on ohjeistanut hinnoittelukohtien soveltamista useassa luottamusmieskirjeessään ja kouluttanut asiasta syksyn kaikilla pääluottamusmiesten neuvottelupäivillä.
 
– Hinnoittelukohdan muutoksesta aiheutuvat palkankorotuskustannukset tulee ottaa työnantajan yleisestä palkankorotusvarasta, eikä niihin saa käyttää ensi vuoden alussa voimaan tulevaa järjestelyerää, Johansson sanoo.
 
OAJ:lla ja KT:lla sama tulkinta
 
Varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevan palkkahinnoitteluliitteen rakenne ja sisältö uudistuivat 1.5.2018. Varhaiskasvatuksen johto- ja esimiestehtäviä ja pienten päiväkotien vastaavia koskeneet hinnoittelukohdat yhdistettiin yhdeksi varhaiskasvatusyksikön johto- ja esimiestehtävät -hinnoittelukohdaksi.
 
Johansson kertoo, että OAJ:lla ei ole KT:n kanssa keskinäistä erimielisyyttä sovellettavan hinnoittelukohdan tulkinnasta.
 
– Varhaiskasvatusyksikön johto- ja esimiestehtävien hinnoittelukohtaa sovelletaan päiväkodin johtajiin, joiden päätehtävänä on varhaiskasvatusyksikön johtaminen. Tämän lisäksi hinnoittelukohtaa sovelletaan varhaiskasvatuksen opettajiin, jotka toimivat oman päätehtävänsä ohella oman toimipisteensä henkilöstön välittömänä esimiehenä. Hinnoittelukohtaa sovelletaan myös varhaiskasvatuksen palveluohjaajiin ja perhepäivähoidon ohjaajiin, Johansson sanoo.
 
OAJ selvitti pääluottamusmiesten neuvottelupäiville osallistuneilta pääluottamusmiehiltä ja yhdistysten puheenjohtajilta, miten uutta hinnoittelukohtaa on kunnissa sovellettu. Vastausten mukaan 79 prosenttia kunnista on soveltanut lähiesimiesten hinnoittelukohtaa oikein.
 
OAJ kouluttaa joka syksy
 
OAJ järjestää joka syksy pääluottamusmiesten neuvottelupäivät, joille kutsutaan kohdennetusti sopimusalan mukaan pääluottamusmiehet sekä paikallis- ja alueyhdistysten puheenjohtajat. Tänä syksynä OAJ tapaa yhteensä noin 260 kunnan yleissivistävän, OVTESin ja varhaiskasvatuksen KVTESin sopimusalaa edustavaa paikallista edunvalvojaa neljän kaksipäiväisen neuvottelupäivän aikana.
Lisäksi OAJ järjestää omat pääluottamusmiesten neuvottelupäivät ammatillisille ja ammattikorkeakouluille.
 
Teksti ja kuva: Riitta Korkeakivi