• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lisää yhdenvertaisuutta, kriteerit vähimmäisosaamiselle – Opetushallitukselta tarkennusta arviointiin

05.06.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Opetushallitus alkaa valmistella perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerejä useammalle eri arvosanalle. Tarkempien kriteerien avulla pyritään lisäämään arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta, joita myös OAJ on vaatinut.

Opetushallitus määrittelee päättöarvioinnille täsmällisemmät ja kansallisesti velvoittavat kriteerit kevääseen 2020 mennessä, jolloin päättöarviointi tehdään ensimmäisen kerran uusien perusopetuksen opetussuunnitelmien mukaan. Samalla arvioidaan, tulisiko myös toiselle ja kuudennelle luokalle laatia tarkemmat arviointikriteerit.
 
Kriteerit vähimmäisosaamiselle, lisää yhdenvertaisuutta
 
Nykyisissä opetussuunnitelman perusteissa on määritelty, mitä oppilaan tulee osata, jotta hän saa päättötodistukseen arvosanan 8. Myös tämän ylittävälle ja alittavalle osaamiselle on laadittu kuvaukset. Muun muassa OAJ on kuitenkin vaatinut, että määriteltäisiin selkeät kriteerit vähimmäisosaamiselle.
 
OAJ on tuonut esiin huolensa myös arvioinnin yhdenvertaisuudesta ja esittänyt keinoja sen lisäämiseksi. Myös Opetushallitus on havainnut, että kuntien ja koulujen arviointikäytännöissä ja periaatteissa on niin merkittäviä eroja, että päättöarvioinnista on tarpeen linjata tarkemmin.
 
"Myös eri tutkimuksissa on käynyt ilmi, että oppilaan päättöarvosana ja oppimistulosten arvioinneissa osoittama osaaminen voivat poiketa toisistaan jopa huomattavasti," Opetushallituksen tiedotteessa sanotaan.
 
Mukaan kunnat, koulut, Karvi ja OAJ
 
Opetushallitus alkaa valmistella tarkennuksia arviointiin välittömästi. Kriteerit valmistellaan yhteistyössä kuntien ja koulujen kanssa.
 
Kriteerien laadinnassa tehdään myös yhteistyötä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen asiantuntijoiden ja eri yliopistojen tutkijoiden kanssa. Huomiseksi Opetushallitus on kutsunut koolle arvioinnin asiantuntijoita pyöreän pöydän keskusteluun. Tarkoituksena on avata keskustelu ja muodostaa yhteinen näkemys kansallisten arviointikriteerien suuntaviivoista. OAJ:stä mukana on perusopetuksen erityisasiantuntija Jaakko Salo.
 
Lue myös
 
Teksti: Heikki Pölönen