• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Mitä ihmettä oppilaitoksen rakennusprojektista pitäisi tietää? – OAJ:ltä opas johtajien avuksi

29.11.2018 - 13.19 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ on julkaissut rehtoreiden ja päiväkodin johtajien avuksi oppaan siitä, mitä koulun tai päiväkodin uudisrakennushanke tai peruskorjausprojekti käytännössä tarkoittaa. Oppaasta selviää esimerkiksi, minkälaisia erilaisia suunnitelmia ja monenlaisia vaiheita toteutuksessa tarvitaan.

Koulujen ja päiväkotien rakentamis- ja korjaushankkeet ovat usein toivottuja ja odotettuja, mutta ne myös työllistävät paljon kohdekoulun rehtoria tai päiväkodin johtajaa. Heidän tuekseen OAJ on nyt julkaissut oppilaitosrakentamisen eri vaiheita kuvaavan oppaan.

– Oppaalle on selvä tarve, sillä esimiehet tunnistavat olevansa täysin uuden ja vieraan asian kanssa tekemisissä silloin, kun koulua tai päiväkotia ryhdytään peruskorjaamaan tai rakentamaan uutta rakennusta. Jo pelkästään käsitteet ovat vieraita, mutta useimmiten juuri rehtori tai päiväkodin johtaja edustaa tilojen käyttäjätahoa koko rakennusprosessin ajan, sanoo kehittämispäällikkö Niku Tuomisto.

Toiminnan tarpeet esiin oikeaan aikaan

Koulu- ja päiväkotirakentamisen keskeisenä tavoitteena on rakentaa käyttötarkoitukseensa soveltuva ja myös tulevaisuuden tarpeisiin muuntuva terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö.

– Me pyrimme nyt antamaan jäsenillemme tukea myös tässä asiassa kuvaamalla rakennusprosessin eri vaiheita ja muun muassa sitä, missä suunnittelun vaiheessa rehtorin on osattava pitää huolta siitä, että koulun toiminnalliset tarpeet pystytään ottamaan parhaiten huomioon ja myös kehittämään toimintaa ja johtamista. Teimme oppaan yhteistyössä kahden rehtorin kanssa, joilla on runsaasti kokemusta rakentamisprojekteista, Niku Tuomisto sanoo.

Katso hyvän päiväkodin, koulun ja oppilaitosrakennuksen kriteerit (2-sivuinen pdf)

Kirjaudu jäsentunnuksillasi ja avaa Rakentamisen ABC rehtorille ja päiväkodin johtajalle -opas

Esimiehille oma palvelutiimi

OAJ:llä on esimiesjäsenille oma palvelutiimi, joka palvelee kaikilla johtamisen tasoilla työn sisältöasioissa esimerkiksi laki-, palkka- ja sopimusasioissa, koulutuspolitikassa ja työelämäasioissa sekä jäsenen oman palvelussuhteen turvaamisessa. Tiimissä on edustus kaikilta koulutusasteilta varhaiskasvatuksesta yliopistoon. Mukana on myös FSL:n edustus. Tiimi kokoontuu säännöllisesti ja palvelee esimiehiä nopeasti ja asiantuntevasti. Tiimin jäsenten suorat puhelinnumerot numerot löytyvät OAJ.fi-sivuilta ->Arjessa ->Johtotehtävissä opetusalalla.

Teksti: Airi Vuolle

Päivitetty 18.9.2019 pdf-tiedosto linkkiin Katso hyvän päiväkodin, koulun ja oppilaitosrakennuksen kriteerit.