• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Mitä jos sairastun lomalla?

20.06.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Saako opettaja siirtää lomansa, jos hän sairastuu lomalla? Esimerkiksi lastentarhanopettaja saa. Peruskoulun opettaja taas ei saa, mutta hänen on mahdollista hakea lomalla sairastamisesta Kelalta rahallista hyvitystä.

Suurin osa peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opettajista on opetusvelvollisuuteen perustuvassa työaikajärjestelmässä, johon ei kuulu vuosilomaoikeutta. Koska näillä opettajilla ei ole vuosilomalain tarkoittamaa kesälomaa, heidän ei ole mahdollista siirtää kesälomaansa sairauden takia myöhemmin pidettäväksi.
Sen sijaan heillä on oikeus saada Kelan sairauspäivärahaa laskennallisen vuosiloman ajalta.
 
Päivärahan saannissa on omavastuuaika, johon lasketaan sairastumispäivän lisäksi 9 seuraavaa arkipäivää. Opettajan tulee itse hakea sairauspäivärahaa Kelalta lääkärintodistuksen perusteella. Jos kyseessä on työtapaturma tai liikenneonnettomuus ja vakuutusyhtiö korvaa palkan, opettajalla ei ole oikeutta Kelan sairauspäivärahaan.
 
Kelan korvausta pitää hakea itse
 
Laskennallisen vuosiloman ajalle osuvalta sairausajalta opettajat voivat hakea Kelan sairauspäivärahan. Laskennallinen vuosiloma alkaa 16. kesäkuuta, ja sen pituus riippuu palvelussuhteen pituudesta. Ammattikorkeakouluissa ja oppilaitoksissa, joissa työaikana on vuosityöaika, vastaava aika on kesävapaajakson 30 ensimmäistä arkipäivää.
Poikkeuksen muodostavat vuosityöaikakokeilussa mukana olevat ammatilliset oppilaitokset, joissa aika on 34 arkipäivää.
 
Kelan korvaus on kompensaatiota siitä, että opettajien ei ole mahdollista siirtää vuosilomaansa sairauden takia. Kelan päiväraha-anomuksen liitteeksi tarvitaan työkyvyttömyydestä lääkärintodistus, joka toimitetaan Kelaan, ei työnantajalle. 
 
Laskennallinen vuosiloma alkaa 16.6. ja sen pituus määräytyy työhistorian perustella. Laskennallisen vuosiloman pituus on enintään 36 arkipäivää. Kela saa vuosiloman pituuden tarkemmat tiedot työnantajalta.
 
Kunnallisissa päiväkodeissa ei omavastuuaikaa
 
Opettajalla, jolla on vuosilomaoikeus, on oikeus siirtää vuosilomansa sairauden takia myöhäisempään ajankohtaan, jos hän pyytää siirtoa heti sairastuttuaan.
 
Näihin opettajiin kuuluvat kaikkien koulujen ja oppilaitosten rehtorit ja apulaisrehtorit, ammatillisten oppilaitosten opettajista sosiaali- ja terveysalan ja metsä- ja puutalousalan opettajat sekä aikuiskoulutusjohtajat ja opinto-ohjaajat, ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat, lastentarhanopettajat ja päiväkodinjohtajat.
 
Kunnallisissa päiväkodeissa vuosilomapäivät siirtyvät pyynnöstä ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien. Yksityisissä päiväkodeissa on kuuden päivän omavastuuaika.
 
Omavastuu tarkoittaa käytännössä, että sairauden sattuessa vuosilomalla työkyvyttömyyspäivistä kuusi jää työntekijän omalle vastuulle ja vasta kuusi päivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät oikeuttavat vuosilomapäivien siirtoon. 
 
Kuusi omavastuupäivää eivät saa vähentää työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan lomavuoden aikana.
 
Kuntatyönantajien nettisivuilla vahvistetaan, että lastentarhanopettajien ylimääräiset vapaapäivätkin siirtyvät, jos työntekijä pyytää siirtoa vapaalla sairastumisen takia. Koska samanlainen sopimusmääräys on myös yksityisissä päiväkodeissa, vapaapäivä pitää vastaavasti siirtää myös siellä.
 
Työnantajalta tarkemmat ohjeet
 
Sairauslomalla vietetty aika ei siirry automaattisesti sovitun loman jatkoksi, vaan sen pitämisestä sovitaan erikseen. Jos viiden viikon kesälomasta kaksi kuluu sairauslomalla, loma jatkuu sairauslomapäivien jälkeen siihen asti, kun se on myönnetty.
 
Työ- ja virkaehtosopimuksissa määrätään käytännöistä. Lisäksi työnantajalla pitäisi olla ohjeet siitä, kehen opettaja ottaa yhteyttä sairastuessaan ja tapahtuuko se esimerkiksi soittamalla vai sähköpostilla. Ohjeissa tulee kertoa, pitääkö työntekijällä olla sairauslomatodistus myös lyhyistä sairauslomista ja pitääkö se toimittaa heti vai vasta lomalta palatessa.
 
Teksti: Tiina Tikkanen