• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ esittää: Viisivuotiaat eskariin ja oppivelvollisuus toiselle asteelle

14.03.2018 - 00.00 Tiedote
Kuvituskuva

Opetusalan Ammattijärjestö tarjoaisi esiopetusta jo viisivuotiaille ja ulottaisi oppivelvollisuuden ammatillisen tutkinnon tai lukion suorittamiseen asti. Oppimisen tukea OAJ lisäisi erityisesti opintopolun alkumetreille.

Nyt julkistettu malli on ensimmäinen kokonaisratkaisu, jonka pohjalta asia voitaisiin päättää seuraavassa hallitusohjelmassa. Oppivelvollisuus on nousemassa seuraavien eduskuntavaalien yhdeksi suurista kysymyksistä ja toisen asteen koulutuksen ilmaiset oppimateriaalit -aloite eduskunnalle on jo saavuttanut 50 000 allekirjoittajan rajan.
 
Suomen nykyinen oppivelvollisuusmalli on OAJ:n mielestä aikansa elänyt. Joka vuosi suuri joukko nuoria putoaa koulutuksen ja työn ulkopuolelle, ja korkeasti koulutettujen nuorten lukumäärä laskee. Syrjäytyneitä nuoria on lähes 70 000.
 
OAJ vaatii toimia erityisesti koulutuspolun alkupäähän.
 
– Esitämme kaksivuotista esiopetusta, jolloin siihen osallistuisivat 5- ja 6-vuotiaat. Esi- ja alkuopetuksesta tulisi joustava kokonaisuus, joka ottaisi huomioon lapsen yksilöllisen kehityksen ja oppimisvalmiudet. 5-vuotiaana lapsen oppimisherkkyys on parhaimmillaan. Lisäksi esiopetus tasoittaisi esim. perhetaustasta johtuvia eroja, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen perustelee.
 
Perusopetus päättyy nyt käytännössä 9. luokan jälkeen kuitenkin viimeistään nuoren täyttäessä 17 vuotta. OAJ esittää perusopetusta 19 ikävuoteen asti.
 
– Ajatuksena on, että kenenkään ei pitäisi lähteä perusasteelta ennen kuin sen oppimäärä on saavutettu. Toisaalta nuorille tulisi mahdollisuus edetä opinnoissaan myös tavallista nopeammin, ja he voisivat suorittaa lukion ja ammatillisia opintoja jo peruskoulun yläluokilla, Luukkainen ehdottaa.
 
OAJ:n mallissa oppivelvollisuus päättyy vasta, kun nuori on suorittanut toisen asteen tutkinnon tai täyttänyt 19 vuotta.
 
Tätä nykyä 15 prosenttia ikäluokasta jää vaille toisen asteen tutkintoa. Työelämä ei enää tarjoa tehtäviä, joihin pääsisi peruskoulupohjalta. Alle 18-vuotiaista koulupudokkaista neljä viidestä on myös työelämän ulkopuolella. Onneksi nyt myös puolueet ovat havahtuneet ongelmaan, Luukkainen kertoo.
 
Lisää oppimisen tukea nuorimmille 
OAJ lisäisi kasvun ja oppimisen tukea erityisesti esi- ja alkuopetuksessa, jolloin jokaisella lapsella on oltava mahdollisuus saada tukea ilman leimaantumisen pelkoa.
 
– Tukea pitää antaa riittävästi ja heti, kun tarvetta siihen ilmenee, koulutusasianpäällikkö Nina Lahtinen tähdentää.
 
OAJ:n ehdotukset kaksinkertaistaisivat erityisopettajien määrän. Lisäksi järjestö esittää säädöksiä, joilla määriteltäisiin oppilaiden enimmäismäärä suhteessa opettajien määrään.
 
– Näin voitaisiin paremmin ottaa huomioon oppilaiden omat vahvuudet ja tarjota yksilöllisempää opetusta.
 
Uusi oppivelvollisuusmalli torjuisi myös koulutustason laskua. Maamme koulutustason nousu on pysähtynyt toisin kuin keskeisissä kilpailijamaissa.
 
Mallinsa hinnaksi OAJ laskee 300 miljoonaa euroa. Syrjäytymisen vuosikustannuksiksi yhteiskunnalle on arvioitu ainakin 1,4 miljardia euroa.
 

Tutustu OAJ:n esitykseen