• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ kiittää hallitusta lukiorahoituksen korjaamisesta ja työvoiman osaamisen edistämisestä

29.08.2018 - 00.00 Tiedote
Kuvituskuva

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kiittää hallitusta lukiorahoituksen korjaamisesta valtiovarainministeriön esityksestä sekä tutkimus- ja innovaatiorahoituksen merkittävästä nostosta.

Lukioiden rahoitus uhkasi supistua 2,7 prosenttia valtionosuusjärjestelmän takia. – Nyt rahoituksen alenemaa kompensoidaan kehittämisrahalla ja lukiokoulutuksen uudistamista tuetaan, mikä oli yksi OAJ:n budjettivaatimuksista. Tämän jälkeenkään valtion kustantama rahoitus ei vielä läheskään vastaa lukiokoulutuksen todellisia kustannuksia. On kuitenkin positiivista, että rahoitusvajeeseen puututtiin. Lukiorahoituksen uudistamiseksi ja vahvistamiseksi olisi tarpeen perustaa työryhmä asiaa pohtimaan, puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.
 
Osaavan työvoiman saannin turvaamiseksi hallitus esittää 30 milj. euroa syksyn lisätalousarviossa. Tästä 10 milj. euroa osoitetaan ammatilliseen täsmäkoulutukseen ja 10 milj. euroa korkeakoulujen toteuttamaan muuntokoulutukseen. Maahanmuuttajien koulutukseen on tulossa 10 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämät osaamiskeskukset saavat tästä 5 milj. euroa ja kansalaisopistot 5 milj. euroa suomen ja ruotsin kielen koulutukseen.
 
Osaajapulan taittaminen, työllisyyden parantaminen ja jatkuvan oppimisen edistäminen ovat mittavia tavoitteita, ja korkeakoulujen roolia näiden tavoitteiden toteuttamiseksi halutaan vahvistaa. – Jatkuvaa oppimista ja korkeakoulujen työtä sen hyväksi tuetaan, mutta jatkossa rahoituksen on oltava pysyvällä pohjalla, jotta korkeakoulut pystyvät ottamaan kunnolla vastuuta uudesta tehtävästään.
 
– OAJ pitää näitä panostuksia perusteltuina ja välttämättöminä osaavan työvoiman saannin turvaamiseksi, Luukkainen tähdentää.
 
Vammaispalvelulakiin on tulossa muutos vuonna 2021. Luukkainen pitää erittäin perusteltuna nyt tehtyä kirjausta vammaisten lasten varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta.
 
Merkittävä lisäys tutkimus- ja innovaatiorahoihin
 
Sipilän hallitus nostaa merkittävästi tutkimus- ja innovaatiorahoitusta. Pysyvä lisäys on kaikkiaan 112 milj. euroa, joka jaetaan lähinnä Business Finlandin ja Suomen Akatemian kesken. Ammattikorkeakoulujen tutkimus, kehitys- ja innovaatiorahoitusta lisätään 5 milj. euroa, ja lisäys jää pysyväksi.
 
– Panostus tutkimus- ja innovaatiorahoitukseen on poikkeuksellisen mittava ja oikeaan osunut ratkaisu, jolla käännetään vallinnutta väärää kehityssuuntaa. Summaa vain on jatkossa nostettava merkittävästi, Luukkainen esittää.
 
 Budjetissa luvataan 5 milj. euroa Liikkuva koulu -hankkeelle. Valitettavasti oppimisen tukeen ei ole luvassa lisärahoitusta.
 
– Budjettiesitys on koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen osalta kokonaisuudessaan oikeansuuntainen. Rahoitustason korjaaminen jää nyt seuraavan hallituksen tehtäväksi, Luukkainen muistuttaa.  
 
OAJ pitää kohtuuttomana hallituksen aikeita helpottaa työntekijöiden irtisanomista alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä.