• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ: lasten eriarvoisuus lisääntyi tällä hallituskaudella

22.08.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Koulutuspolitiikkaa vietiin oikeaan suuntaan, mutta leikkaukset vesittivät uudistukset. Näin toteaa OAJ lausunnossaan, jossa se arvioi hallituskauden vaikutuksia lapsiin.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on lisännyt koulutuksellista eriarvoisuutta ja heikentänyt lasten hyvinvointia. OAJ arvelee, että koulutuspolitiikassa tehtiin hyviä uudistuksia kautta linjan, mutta massiiviset leikkaukset perusrahoitukseen veivät niiltä pohjan.
 
OAJ on antanut lapsiasiainvaltuutetulle lausunnon hallituskauden 2015-2019 vaikutuksista alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja Suomen kansalliseen lapsipolitiikkaan. Hallituksen koulutukseen kohdistamat leikkaukset ovat lausunnon mukaan lisänneet lasten eriarvoisuutta.
 
– Perhetausta ja asuinpaikka ovat yhä ratkaisevampia siinä, miten varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut ovat saavutettavissa, miten paljon niitä on tarjolla ja kuinka laadukkaita ne ovat, OAJ:n koulutusasiainpäällikkö Nina Lahtinen toteaa.
 
Lahtinen harmittelee, että tälläkin hallituskaudella niin budjettiratkaisuissa kuin päätöksenteossa lapsivaikutusten arviointi on yhä lapsen kengissä sekä valtion että kunnan tasolla.
 
 
Koulutuksen laatu ja määrä heikkenivät
 
OAJ:n lausunnossa todetaan, että tällä hallituskaudella on uudistettu merkittävästi kaikkia koulutusasteita pääsääntöisesti hyvään suuntaan. Mittavat koulutusleikkaukset ovat kuitenkin vaikeuttaneet uudistusten toimeenpanoa, lisänneet eriarvoisuutta ja heikentäneet koulutuksellista tasa-arvoa. Kasvatus- ja koulutuspalveluiden laatua ja määrää on vähennetty ja näiden palvelujen tuottamaa hyvinvointia heikennetty.
 
– Vaikka kahtena viime vuonna on tehty oikean suuntaisia koulutuspanostuksia, ne paikkaavat vain murto-osan koulutuksen heikennyksistä, joita alan perusrahoituksen leikkaukset ovat saaneet aikaan, Lahtinen sanoo.
 
OAJ on lausunnossaan analysoinut hallituskauden lapsipolitiikkaa materiaalisen elintason, koulun- ja oppimisen, kasvuympäristön turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä yhteiskunnan tarjoaman tuen ja suojelun näkökulmista.
 
 
Lisäresursseja tarvitaan
 
Sipilän hallitus kokoontuu ensi viikolla viimeiseen budjettiriiheensä. OAJ vaatii lisärahoitusta muun muassa erityisopetukseen.
 
OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen muistuttaa, että vain kolme prosenttia opettajista pitää erityisopetuksen resursointia riittävänä. Erityisen paljon puutteita on peruskoulun osa-aikaisessa erityisopetuksessa.
 
– Kunnille pitää tarjota lisärahoitusta erityisopetukseen ja kohdentaa sitä erityisesti kouluille, jotka toimivat haastavilla alueille, joilla on paljon työttömyyttä, keskimääräistä alhaisempi koulutusaste tai suuri vieraskielisen väestön osuus. Raha kohdennettaisiin erityisopettajien palkkaamiseen. Kysymys on lasten oppimismahdollisuuksien yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta, Luukkainen sanoo.
 
Teksti: Riitta Korkeakivi