• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ: Suomi ei saa jumiutua samanmielisten kupliin ­– kehitys vaatii vuoropuhelua

17.07.2018 - 00.00 Tiedote
Kuvituskuva

Erilaisuuden hyödyntäminen on Suomessa iso käyttämätön voimavara, sanoo OAJ:n varapuheenjohtaja Petri Kääriäinen.

Jotta suomalainen yhteiskunta voisi kehittyä, meidän on rohkeasti lisättävä vuoropuhelua eri taustoista tulevien ja eri tavoin ajattelevien ihmisten välillä.
 
– Keskustelemmeko vain samanmielisten kanssa? Kääriäinen kysyy.
 
Julkisen keskustelun tulisi olla paikka, jossa moninaiset, keskenään vastakkaisetkin näkemykset voivat ottaa toisistaan mittaa.
 
– Onko keskustelukulttuurissamme tältä osin kehittämistä, tapahtuuko julkinen keskustelu nyt vain yhdestä näkökulmasta? Kääriäinen pohtii.
 
OAJ herättelee Suomi Areenalla keskustelua suomalaisista kuplista. Sosiaalinen media synnyttää herkästi umpioita, joissa samankaltaiset, samalla tavoin ajattelevat ihmiset keskustelevat keskenään. Kuplat kiihdyttävät eriarvoistumista. Ne erkaantuvat yhä kauemmas toisistaan yhteiskunnan hyvinvoinnin erojen kasvaessa: toiset saavat kotoaan monipuolisemmat eväät kasvuun kuin toiset. Maailmankuvien ja elämänpiirien voimakas eriytyminen uhkaa jopa turvallisuutta. Jos toisen todellisuutta ei kykene lainkaan käsittämään, riski toisen vahingoittamiseen kasvaa.
 
Kuplissa eläminen ei tuota innovaatioita eikä edistä talouskasvua, ja kapeaan näkökulmaan perustuva elämä on inhimillisesti köyhää. Uuden luominen edellyttää näkökulmien yhdistelyä.
 
– Erilaisten mielipiteiden rikkaus ja vuoropuhelu ovat kehittymisen välttämätön edellytys. Miten pystymme siihen Suomessa? Kääriäinen miettii.
 
OAJ haluaa antaa kuplille kyytiä. Varhaiskasvatuksessa saatu oppimisen tuki tasoittaa tutkitusti epätasa-arvoisuutta ja ehkäisee eriarvoistumista. Kuplien muodostumista voidaan torjua turvaamalla kaikille lapsille tasa-arvoiset oppimismahdollisuudet. Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset ovat paikkoja, joissa eri lähtökohdista tulevat ihmiset ovat vuorovaikutuksessa ja tutustuvat toistensa tapaan ajatella. Tasa-arvoisessa koulussa oppilaat kohtaavat taustastaan riippumatta.
 
– Koulutus voi rohkaista monimuotoisuuden hyödyntämiseen ja avaraan ajatteluun. Mitä kuplia koulutuksen tulisi pystyä Suomessa puhkaisemaan? Kääriäinen haastaa pohtimaan.