• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ vaatii esiopetukseen lisää oppimisen tukea ja esiopetusta jo 5-vuotiaille

02.08.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Opetusalan Ammattijärjestö esittää esiopetuksen muuttamista kaksivuotiseksi, jolloin lapset tulisivat esiopetukseen jo viisivuotiaina. – Kasvun ja oppimisen tukea pitää kuitenkin samalla lisätä, puheenjohtaja Olli Luukkainen huomauttaa.

OAJ kysyi esiopetuksen opettajilta, kuinka kasvun ja oppimisen tuki heidän mielestään toteutuu. Yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista esiopetuksen opettajista ilmoitti, että lapset eivät saa tukea viipymättä, vaikka perusopetuslain mukaan heillä on oikeus tukeen heti, kun tarve siihen ilmenee. Heikoimmin toteutuu oikeus erityisopetukseen. Joka viides vastaaja ilmoitti, että osa-aikaista erityisopetusta ei ollut tarjolla koskaan ja yhtä moni ilmoitti, ettei lapsilla ole mahdollisuutta saada erityisopetusta osana erityistä tukea.
 
Myöskään lapsiryhmien koossa ei oteta riittävästi huomioon tuen tarpeessa olevia lapsia, joita on noin kymmenesosa ikäluokasta.
 
– Rahalla on suuri vaikutus siihen, miten tuki toteutuu esiopetuksessa samoin kuin myöhemmin perusopetuksessa ja toisella asteella. Resurssit tarkoittavat riittävää määrää opettajia ja erityisopettajia sekä kohtuullisia ryhmäkokoja, Luukkainen muistuttaa.
 
Esiopetuksen aikaistaminen hallitusohjelmaan
 
OAJ on pääosin tyytyväinen syyskuussa voimaan tulevaan varhaiskasvatuslakiin, jonka eduskunta hyväksyi kesällä.
 
– Varhaiskasvatuksen kehittäminen sai puolueilta selkeän tuen. Yhteiskunnassa tunnustetaan nyt laajemminkin laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen merkitys lapsen koko opinpolulle. OAJ:n seuraavana tavoitteena onkin, että kaikki 5-vuotiaat saadaan esiopetukseen ja muutos sisällytetään seuraavaan hallitusohjelmaan, Luukkainen tähdentää.
 
Nyt joka viides 5-vuotias ei osallistu varhaiskasvatukseen.
 
OAJ hyvillään kieltenopetuksen lisätunneista
 
Koulutyö käynnistyy ensi ja seuraavalla viikolla. Perusopetuksen aloittaa tänä lukuvuonna vajaat 63 000 lasta. Yhteensä esi- ja perusopetuksessa on 605 000 lasta ja nuorta. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoita on lukuvuoden aikana kaikkiaan noin 1,28 miljoonaa.
 
Syksyn ja ensi talven koulutuspolitiikan uudistuksista Luukkainen nostaa esille vieraan kielen opetuksen varhentamisen ja tuntimäärän lisäämisen pienille koululaisille. – Se on erittäin merkittävä edistysaskel, josta tehtiin ratkaisu kevään kehysriihessä, Luukkainen kiittelee.
 
Parhaillaan lausuntokierroksella olevassa tuntijakoasetuksessa A1-kielen opiskeluun on tulossa kaksi lisätuntia 1.1.2020 alkaen. Vieraan kielen opiskelu alkaisi ensimmäisellä luokalla kevätlukukaudella, kun nyt ensimmäistä vierasta kieltä opiskellaan pääsääntöisesti kolmannelta luokalta lähtien.
 
– OAJ puoltaa kieltenopetuksen varhentamista. Olemme jo pitkään tuoneet esiin huolen kielten opiskelun kaventumisesta. Suomalaisessa alakoulussa on kansainvälisesti vertailtuna myös keskimääräistä vähemmän opetustunteja. Uudistus edellyttää toki myös opettajien täydennyskoulutusta, johon on onneksi jo luvattu resursseja.