• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:ltä kiitosta uusista koulutuspanostuksista

11.04.2018 - 20.45 Tiedote
Kuvituskuva

OAJ:ltä kiitosta uusista koulutuspanostuksista.

OAJ kiittää hallitusta kehysriihessä sovituista koulutus- ja työllisyyspanostuksista, joilla ratkaistaan kohtaanto-ongelmaa, edistetään oppimisen tasa-arvoa sekä vieraiden kielten osaamista.

Suunta koulutuksen leikkaamisesta kääntyi lievästi uusiin panostuksiin jo vuosi sitten, ja tuoreilla budjettipäätöksillään hallitus vahvistaa myönteistä, Suomen osaamisen ja kilpailukyvyn kannalta välttämätöntä käännettä, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kiteyttää.

Yhteensä 100 miljoonan euron panostus osaamiseen ja työllisyyteen on oikea ratkaisu ja välttämätöntä, jottei osaavan työvoiman puute estä talouskasvua.

Hallitus edistää osaamista ja ratkoo työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa kaikkiaan 54 milj. eurolla, josta opetus- ja kulttuuriministeriön osuus on 30 miljoonaa euroa. Siitä 16 miljoonaa euroa käytetään ammatilliseen koulutukseen ja 10 miljoonaa euroa muuntokoulutukseen, joka koskee nyt myös korkeasti koulutettuja työntekijöitä.

Uuden lukiolain toimeenpanoon ja lukioiden kehittämiseen käytetään 8 miljoonaa euroa. Lisätukea saa myös vapaa sivistystyö, joka auttaa vahvistamaan aikuisten perusopiskelu- ja digitaitoja.

Vieraan kielen aikaistaminen merkittävä edistysaskel

Ensimmäisen vieraan kielen opetuksen aikaistaminen on tervetullut muutos perusopetukseen. Vierasta kieltä ryhdytään opettamaan jo ensimmäisen luokan keväällä yksi tunti viikossa ja opetus jatkuu toisella luokalla, kun nyt vieraan kielen opiskelu alkaa 3. luokalta.

– Tämä toteutetaan siis tuntimäärän lisäyksenä, joten se ei ole pois myöhemmästä kieltenopetuksesta tai muista oppiaineista, Luukkainen tähdentää.

OAJ tukee uudistusta. Se valmistaa lapsia yhä kansainvälistyvään maailmaan.

OAJ on hyvillään myös varhaiskasvatukselle osoitetusta 15 miljoonasta eurosta. Siitä 10 miljoonaa käytetään tasa-arvorahana, jolla tuetaan haastavien alueiden päiväkoteja. Aiemmin tasa-arvorahaa on jaettu perusopetuksessa. 5 miljoonalla eurolla laajennetaan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua.

– Toisen asteen eli lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille on tulossa 46 euron kuukausittainen oppimateriaalisä. Se edistää vähävaraisten perheiden nuorten opiskelumahdollisuuksia ja on näin tärkeä etappi kohti tasa-arvoisempaa koulutuspolkua, Luukkainen kiittää.

Luukkainen pitää hyvänä, ettei hallitus esittänyt uutta työttömien aktiivimallia, vaan korjasi sitä muun muassa laajentamalla työttömän oikeutta opiskeluun. Positiivista on myös, että työllisyyspalveluihin varataan lisäresurssia 200 henkilötyövuotta.

Työaikalaista saavutettua ratkaisua OAJ pitää tyydyttävänä.

Seuraavalle hallitukselle jää yhä paljon töitä ennen kuin koulutusleikkausten aiheuttamat syvät arvet umpeutuvat. Kun indeksejä ei ole nostettu, on perusrahoitustaso laskenut käytännössä kaikilla koulutusasteilla. Myös innovaatio ja tutkimustoiminta tarvitsee jatkossa lisäpanostuksia, Luukkainen muistuttaa.   

Jaa