• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:ltä ratkaisuehdotuksia viheliäisiin ongelmiin: #koulutusratkaisee

05.10.2018 - 00.00 Tiedote
Kuvituskuva

OAJ esittää konkreettisia ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin, ratkaisuja Suomelle. Eriarvoistuminen, ihmisten jakautuminen hyvä- ja huono-osaisiin tai esimerkiksi työttömyys ja kasvava osaajapula vaativat suomalaisilta uutta ajattelua. Ongelmia voidaan parhaiten ratkoa investoimalla kasvatukseen, koulutukseen, tieteeseen ja tutkimukseen. Niillä rakennetaan parempaa tulevaisuutta.

Moni nuori ei nykyisin saavuta perusosaamista, jota jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvitaan, eikä ilman toisen asteen koulutusta enää juuri työllisty. PISA-tutkimuksista selviää, että heikkojen osaajien määrä on enemmän kuin kaksinkertaistunut 10 vuodessa.
 
– Koulutus on ratkaisu yhteiskuntamme suuriin ongelmiin. Syrjäytymiskehitys käännetään osallistumiskehitykseksi panostamalla varhaiskasvatukseen, uudistamalla oppivelvollisuutta, antamalla oppimiseen tukea riittävästi ja tarpeeksi varhain tai esimerkiksi avoimilla opinnoilla, jotka tukevat työllisyyttä ja alan vaihtoa, puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.
 
Lähes joka viides nuori aikuinen (25–29-vuotias) jää nykyisin ilman toisen asteen tutkintoa, maahanmuuttajista joka neljäs. Perusopetukseen käytettävä tuntimäärä vaihtelee kunnasta toiseen. Alueellisista syistä ja oppilaan taustasta johtuva eriytymiskehitys pitää OAJ:n mielestä nyt pysäyttää turvaamalla kaikille tasa-arvoinen oikeus oppia. Oppimiselle pitää rakentaa myös turvallinen perusta estämällä häirintä, kiusaaminen ja väkivalta ja muun muassa korjaamalla sisäilmaongelmat.
 
– Koulutusjärjestelmämme kokonaisuus natisee. Hätkähdyttävää on esimerkiksi se, että vuosikymmeniä jatkunut koulutustason nousu on kääntynyt laskuun. Nuoret eivät enää ole paremmin koulutettuja kuin heitä vanhemmat ikäluokat. Nyt koulutusjärjestelmäämme on kehitettävä kokonaisuutena siten, että kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusta lisätään merkittävästi ja kasvatuksen ja koulutuksen toimintaedellytykset turvataan, Luukkainen sanoo.
 
Työn ja yhteiskunnan murros edellyttävät uutta tutkimusta, kehittämistä ja jatkuvaa oppimista.
 
– Seuraavan eduskunnan ja hallituksen pitää ratkaista huomisen ongelmia panostamalla tutkimukseen, innovaatioihin ja osaamisen korkeaan tasoon. Eri puolille maata on muodostettava osaamiskeskittymiä ja korkeakoulutuksen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edellytykset on saatava kuntoon. Suomeen on myös houkuteltava kansainvälisiä osaajia. Lisäksi tulevan hallituksen on kohdennettava konkreettisia toimia työhyvinvoinnin parantamiseen. Suuri kysymys on myös, kuinka luottamus työmarkkinaosapuolten ja maan poliittisen johdon välille palautetaan, Luukkainen summaa.
 
Lue lisää: koulutusratkaisee.fi. Sivulla esitellään OAJ:n julkaisu Ratkaisuja Suomelle.
 
Ohjelmaa Sanomatalossa kello 13–17
Perjantaina 5. lokakuuta vietetään Maailman opettajien päivää. Sanomatalossa Helsingissä kuullaan tänään, mitä kaikkea koulutus ratkaisee ja miten. Lyhyissä tietoiskuissa selviää jo kello 13 lähtien, miten nykyisin opitaan. Kello 15 julkistetaan OAJ:n eduskuntavaalitavoitteet: Ratkaisuja Suomelle. Kello 15.15 eri puolueiden edustajat kertovat, miten oma puolue uudistaisi koulutusta.
 
Mikä maailman opettajien päivä?
Vuonna 1966 lokakuun viidentenä päivänä hyväksyttiin YK:n alajärjestöjen ILO:n ja Unescon erityiskonferenssissa opettajan asemaa koskeva suositus. Sen mukaan koulutus kuuluu ihmisen perusoikeuksiin ja opettajien merkitys koulutuksen edistämisessä on keskeistä. Vuonna 1994 Unesco julisti lokakuun viidennen päivän maailmanlaajuiseksi opettajien päiväksi.