• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n kysely osoittaa: Lukioihin tarvitaan lisää oppimisen tukea

06.04.2018 - 00.00 Tiedote
Kuvituskuva

OAJ edellyttää, että erityisopetusta ja opintojen ohjausta on jatkossa tarjolla riittävästi kaikissa lukioissa. Erityisopettajia on saatavilla useimmissa suurissa lukioissa, mutta resurssit ovat riittämättömät ja erityisopettajia on kaikkiaan liian vähän. Useampi kuin joka viides lukio ei tarjoa erityisopetusta lainkaan.

Erityisopetuksen puutteet ilmenivät OAJ:n tuoreessa lukiokyselyssä, johon vastasi lähes 600 lukion opettajaa kautta maan.
 
Sipilän hallitus valmistelee lukiolakia, joka on tulossa valtioneuvoston käsittelyyn ensi viikolla. OAJ:n tietojen mukaan oikeus erityisopetukseen ja henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen sisältyisivät esitykseen, mikä parantaisi tilannetta merkittävästi. Lakisääteisyys toisi erityisopetuksen kaikkien opiskelijoiden oikeudeksi.
 
Lukion opettajia pyydettiin arvioimaan, miten lukiorahoituksen leikkaaminen on viime vuosina heijastunut opetukseen ja opettajien työhön. Leikkaukset näkyvät soveltavien kurssien karsimisena, opetusryhmien koon selvänä kasvuna ja syventävien kurssien vähentämisenä.
 
– Oppilaille leikkaukset näkyvät ylisuurina, jopa 50 opiskelijan ryhminä sekä valinnaisuuden kapenemisena. Opettajat kertovat puolestaan kuormittuneisuudestaan, kun opiskelijoiden määrä opettajaa kohden ja työmäärä ovat kasvaneet, OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukkatoteaa.
 
Yhteistyö korkeakoulujen kanssa vielä vähäistä
 
OAJ:n kysely osoittaa, että lukioiden yhteistyö korkeakoulujen kanssa on vasta alkutaipaleella. Noin joka kolmas lukio on yhteistyössä yliopiston kanssa, mutta ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä tekee vain joka kahdeksas lukio.
 
– Korkeakouluyhteistyö laajenee lain myötä koskemaan kaikkia lukioita. Se tarkoittaa jokaiselle opiskelijalle mahdollisuutta suorittaa korkeakouluopintoja lukioaikana. Tästä ollaan kuitenkin siis kaukana, sillä 70 prosenttia lukioista ei vielä tällaista mahdollisuutta tarjoa, Misukka huomauttaa.
 
– Sen sijaan lukiot tekevät jo nyt ilahduttavan laajasti kansainvälistä yhteistyötä, ja yritysten kanssa yhteistyössä on lähes 60 prosenttia lukiosta.
 
Uusi laki haastaa lukioiden toimintakulttuurin. Opetuksen digitalisaation, pedagogisen ideoinnin ja oppiainerajat ylittävän opetuksen vahvistamiseksi opettajat toivovat tutoropettajia. Oman työnsä ohella kollegoja auttavia tutoropettajia on nyt noin joka toisessa lukiossa. Lisätukea oman opetuksensa kehittämiseksi toivoivat erityisesti suurten lukioiden opettajat.
 
OAJ tukisi lukioiden kehittämistyötä laatimalla kansalliset laatukriteerit, joiden pohjalta voitaisiin yhtenäisesti arvioida ja kehittää koulutusta.
 
OAJ kiinnittää huomiota lukioiden rahoitusvajeeseen, mikä on seurausta Kataisen hallituksen aikana tehdyistä indeksileikkauksista.
 
– Keskimääräinen yksikköhinta on 15,2  prosenttia jäljessä lukiokoulutuksen todellisista kustannuksista, Misukka muistuttaa.
 

OAJ pyysi 1 916:ta lukion opettajaa arvioimaan, miten resurssileikkaukset näkyvät opetuksessa ja kuinka oppimisen tuki toteutuu lukioissa. Opettajat arvioivat myös lukion ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Helmikuussa 2018 toteutettuun kyselyyn vastasi 561 opettajaa, vastausprosentti oli 29,3. Lue lisää OAJ:n sivuilta Lukioluotsissa OAJ:n esityksiä lukiouudistukseen