• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajille lisää turvallisuusosaamista

25.10.2018 - 11.15 Uutinen
Kuvituskuva

Opetus- ja kulttuuriministeriön oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin toimenpideohjelma etenee. Opettajille se tarkoittaa esimerkiksi turvallisuuskulttuuria edistävää täydennyskoulutusta.

Turvallisuuskulttuuria tehdään aktiivisesti osaksi kouluarkea opetus- ja kulttuuriministeriön oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin toimenpideohjelmassa.

Ohjelma vahvistaa varautumista koulumaailmaan kohdistuviin uhkiin. Myös kiusaamisen ja häirinnän vastaista työtä jatketaan kaikilla kouluasteilla.

– On hienoa että ministeriö tarttuu kokonaisvaltaisesti päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten turvallisuuden kehittämiseen. Ohjelma vastaa OAJ:n pitkäaikaisia turvallisuuden kehittämistä koskevia tavoitteita, sanoo OAJ:n työelämäasiamies Riina Länsikallio.

Myös rehtoreille lisää turvallisuusosaamista

Rehtoreilta edellytettävään opetushallinnon tutkintoon on lisätty turvallisuusjohtamista ja -osaamista tukevaa sisältöä.

Vuosina 2019–2021 toteutetaan myös kehittämishanke, jossa kehitetään turvallisuuskulttuuria  varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Lähtökohtana on turvata kaikkien lasten, oppijoiden ja opetushenkilöstön oikeus turvalliseen oppimis- ja työympäristöön.

Ministeriön tiedotteessa opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen korostaa, että säädökset velvoittavat päiväkoteja, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja huolehtimaan oppimisyhteisön ja henkilöstön turvallisuudesta.

– On tärkeää, että ohjelma tuo aidosti toivottuja vaikutuksia opettajien ja esimiesten arkityöhön. Tässä työssä myös OAJ on mielellään mukana, Länsikallio sanoo.

Toimenpideohjelman ohjausta ja seurantaa varten asetetaan valtakunnallinen ohjausryhmä.
 
Teksti: Tiina Tikkanen

Jaa